Social-Juridic
Categorie de navigare

Ghid Practic

Amenzile judiciare

Instanţa va putea sancţiona următoarele fapte săvârşite în legătură cu procesul: 1. cu amendă judiciară de la 100 lei la 1.000 lei: a) introducerea, cu rea-credinţă, a unor cereri principale, accesorii, adiţionale sau incidentale, precum şi…

Intampinarea – notiune si model

Scopul şi cuprinsul întâmpinării Intampinarea  este actul de procedură prin care pârâtul se apără, în fapt şi în drept, faţă de cererea de chemare în judecată. Intampinarea  va cuprinde: numele şi prenumele, codul numeric personal,…

Plata cotelor de contributie

GENERALITATI Asociaţia de proprietari, prin grija preşedintelui asociaţiei, va afişa lunar, la vedere, lângă lista de plată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari, modalitatea de calcul în urma căreia au rezultat sumele lunare de plată…

ABUZUL ASUPRA COPILULUI

ABUZUL ASUPRA COPILULUI – tipuri, consecinte si solutii practice Prin abuz asupra copilului se înțelege: orice acțiune voluntară a unei persoane care se afla într-o relație de răspundere, încredere sau de autoritate față de acesta,…