Actiune legaturi personale cu minorul – model 

 

Actiune legaturi personale cu minorul

 

D O M N U L E   P R E Ş E D I N T E,

 

             Subsemnatul/a …………………..cu domiciliul in….., indentificat/a cu CI  seria….. nr…….. eliberata de …la data de…….,,,,,,,,, avand codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de  procedura in (in situatia in care se doreste alegere unui alt domiciliu pentru comunicarea actelor) reprezentat prin avocat ………….cu sediul in …………….. date de contact………….

in contradictoriu cu

  • pârâtul/a cu domiciliul in….., indentificat/a cu CI  seria….. nr…….. eliberata de …la data de…….,,,,,,,,, avand codul numeric personal …..,

in temeiul art. 401 Cod civil formulez prezenta cerere pentru ca prin hotararea ce o va pronunta Onorata Instanta 

  • sa imi incuviinteze a avea legaturi personale cu minorul ….. nascut la data de ………., conform certificatului de nastere seria…nr…..,  conform urmatorului program

-in fiecare săptămana / o data la două săptămani / lunar, de la….., ora ….., pana ….., la ora …..;

-….. saptamani in vacanta de vara, ….. saptamani în vacanta de iarna/ de Paste, alternativ, in perioada Craciunului in anii pari/ impari, respectiv a Pastelui în anii pari/ impari;

de ziua de naștere a minorului, o data la doi ani in anii pari/ impari; la domiciliul meu /pârâtului/ paratei

SITUATIA DE FAPT 

             In fapt, in urma relatiilor de casatorie/concubinaj s-a nascut minorul …….

Inteleg sa invederez instantei:

pe de o parte faptul ca:

  • parata/ul nu imi permite sa am legaturi personale cu minorul …….pe perioade lungi de timp
  • sau intelege sa o faca dupa bunul plac, intelegand sa imi permita a avea legaturi personale cu minorul sporadic, atitudine pe care o situeaza desupra interesului superior al copilului

pe de alta parte faptul ca:

 (se va prezenta intreaga situatie cu precizarea in concret a motivelor de fapt si de drept )

Avand in vedere tóate aceste aspecte de fapt si de drept consideram ca prezenta actiune este intemaiata si solicit Onoratei Instante sa dispuna admiterea acesteia asa cum a fost formulata.

      În drept, îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art. 401 C.civ,  si respectiv dispoziţiile art. 194-204 Cod. proc civ.

  În dovedirea prezentei cereri solicit: proba cu înscrisuri, interogatoriu si proba testimoniala, respectiv martorii:

( se vor indica martorii cu nume si adresa)

De asemenea, solicit Onoratei Instante sa dispuna ascultarea minorului/lor in conditiile art. 401 alin. 2 Cod civil, precum si intocmirea unui raport de ancheta psihosocială.

Solicitam judecarea cauzei si in lipsa, potrivit art. 223  C. proc. civ.

     Depun prezenta cerere în două exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi comunicat paratului/paratei.

Anexez la prezenta actiune urmatoarele înscrisuri:

 

DATA                                                                      RECLAMANT/A

 

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI …………

Actiune legaturi personale cu minorul

ASPECTE TEORETICE

    Prezentul model de actiune legaturi personale cu minorul se poate aplica si situatiilor in care ambii parinti sunt  reclamanti, daca instanța de tutela a stabilit locuința copilului la alte persoane De asemenea,  avand in vedere dispozitiile legii nr. 272/2004 care prevad faptul ca minorul are dreptul de a pastra legaturi personale si cu alte persoane decat parintii (bunici, alte persoane din familie), daca interesul superior al copilului o impune si aceste persoane pot formula o astfel de actiune în justitie.

Pentru o clarificare in concret a prezentei actiuni, va expunem un dispozitiv al unei hotarari pronuntate de catre  Judecatoria Sector 2 Bucuresti. In marea ei majoritate,practica instantelor judecatoresti cu privire la aceste aspecte este similara cu solutia prezentata mai jos:

    “Admite in parte actiunea . Admite in parte cererea reconventionala. În baza art. 397 din Codul Civil , autoritatea părinteasca revine ambilor părinţi. În baza art. 400 alin.1 din Codul Civil stabileşte domiciliul minorului la mamă, în Bucuresti. Mama nu poate schimba domiciliul minorului in alta localitate sau tara decât cu acordul scris al tatalui. Stabileşte program de vizită pentru tată: in prima si a treia saptamana din luna, de sambata orele 09,00 pana duminica orele 18,00, in anii impari, prima si a doua zi de Paste si ziua de nastere a minorului, incepand cu orele 9,00 in prima zi si pana la orele 18,00 in ultima zi, in anii pari, zilele de 1 si 2 Mai si zilele de 24, 25 si 26 Decembrie, incepand cu orele 9,00 in prima zi si pana la orele 18,00 in ultima zi, in anii impari perioada 27.12-05.01, incepand cu orele 9,00 in prima zi si pana la orele 18,00 in ultima zi, in fiecare an, ziua de nastere a tatalui intre orele 09,00 – 18,00, perioada 01-15 iulie a fiecarui an, incepand cu orele 9,00 in prima zi si pana la orele 18,00 in ultima zi si perioada 01-15 august a fiecarui an, incepand cu orele 9,00 in prima zi si pana la orele 18,00 in ultima zi. Tata poate vizita minorul la grădiniţă, respectiv şcoală în cadrul programului stabilit de instituţia de învăţământ şi poate participa la şedinţele cu părinţii ori alte acţiuni ale instituţiilor de învăţământ. În cazul în care copilul suferă de o boala, mama este obligata să il anunţe pe tată in 24 ore din momentul in care a aflat iar eventualele cheltuieli materiale sunt suportate in cote egale. Luarea deciziilor: Problemele importante în legătură cu minorul asupra cărora părinţii decid împreună sunt: activităţile şi performanţele şcolare, activităţi extraşcolare (excursii, tabere, cursuri, competiţii),starea de sănătate , grupul de prieteni si cele privind religia. Deciziile în legătură cu problemele curente ce vor fi luate doar de mamă : rutina zilnică, efectuarea temelor, alimentaţie, cumpărături (îmbrăcăminte, încălţăminte) Rezolvarea disputelor atunci când părinţii trebuie să ia decizii împreună – mediator. Suportarea cheltuielilor privind pensia alimentară – tata va contribui la întreţinerea minorului in natura cu bunuri in valoare de 159 lei lunar, începând cu data introducerii cererii reconventionale – 20.02.2014 şi până la majoratul minorului. Schimbul de informaţii cu privire la copii – telefonic. Ocazii şi evenimente speciale – participarea ambilor părinţi. Activităţi extraşcolare – se ocupă mama. Menţinerea contactului cu minorul când acesta este cu celălalt părinte – prin telefon. Menţinerea legăturilor cu membrii familiei extinse- fara restrictii.”  ( Hotarâre  6852/2014  04.06.2014)

Cererea se timbreaza potrivit OUG 80/2013

Actiune legaturi personale cu minorul Actiune legaturi personale cu minorul  Actiune legaturi personale cu minorul Actiune legaturi personale cu minorul 

 

Cititi si:

[kleo_news_highlight featured=”0″ posts_query=”size:4|order_by:date|post_type:post|categories:61″][kleo_button title=”TOATE ARTICOLELE” href=”https://ljc.ro/category/dreptul-familiei/” target=”_blank” style=”custom” size=”xs” type=”text-animated” title_alt=”TOATE ARTICOLELE” special=”yes” icon=”align-center” letter_spacing=”” custom_background=”#1e73be” custom_text=”#ffffff”]