Social-Juridic

Ordonanţa de urgenta nr. 3/2017 – Activitatile de cercetare scutite de impozit timp de 10 ani

Ordonanţa de urgenta nr. 3/2017
    Odata cu modificarile aduse Codului Fiscal prin Ordonanţa de urgenta nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 se prevede in mod expres scutirea de impozit pe profit a contribuabililor care desfăşoară exclusiv activitate de inovare, cercetare-dezvoltare

   “Contribuabilii care desfăşoară exclusiv activitate de inovare, cercetare-dezvoltare, definită potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi activităţi conexe acesteia sunt scutiţi de impozit pe profit în primii 10 ani de activitate. Această facilitate fiscală va fi pusă în aplicare în condiţiile respectării reglementărilor în domeniul ajutorului de stat.”

   De aceasta prevedere legala beneficiaza atat societatile deja infiintare cat si cele care urmeaza sa se infiinteze.

   Acest fapt se deduce din interpretarea dispozitiilor art. II din Ordonanţa de urgenta nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015

  “În cazul contribuabililor prevăzuţi la art. 221 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt deja înfiinţaţi la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, scutirea de impozitul pe profit se aplică pe o perioadă de 10 ani de la această dată.”

   De mentionat ca tipul de contribuabili care platesc impozit pe profit trebuie sa depuna declaratia anuala pana la data de 25 martie e fiecarui an, sens in care trebuie sa completeze formularul 101. Modelul formularului il regasiti aici, fiind publicat pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

“Declaraţia privind impozitul pe profit se completează şi se depune anual de către plătitorii de impozit pe profit, până la data de 25 martie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul. Contribuabilii prevăzuţi la art.41 alin.(5) lit.a) şi b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, depun declaraţia anuală de impozit pe profit până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor.

Contribuabilii prevăzuți la art.41 alin.(5) lit.a) din Legea nr.227/2015, cu modificările și completările ulterioare, depun declarația privind impozitul pe profit inclusiv în situația în care înregistrează numai venituri neimpozabile respectiv cheltuieli nedeductibile, potrivit Titlului II „Impozitul pe profit” din același act normativ.

În cazul persoanelor juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul mai multor sedii permanente în România, sediul permanent desemnat în România calculează, declară şi plăteşte impozitul pe profit, pe baza veniturilor şi cheltuielilor înregistrate de toate sediile permanente care aparţin aceleiaşi persoane juridice străine.” (extras instructiuni de completare a formularului 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit)