Alocatia de stat pentru copii in anul 2017

0

 Alocatia de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993 se acordă tuturor copiilor în vârstă de până la 18 ani, cetăţeni români, fără discriminare, precum şi tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora.

  Cuantumul alocaţiei de stat pentru copii se stabileşte în raport cu indicatorul social de referinţă si este după cum urmează:

a) 0,4 ISR (200 lei) pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani (sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap);

b) 0,168 ISR (84 lei) pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentu tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora;

c) 0,4 ISR (200 lei) pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul copilului cu handicap.

Valoarea indicatorului social de referinţă este de 500 lei, conform legii 76/2002.

  Important de precizat este faptul ca  alocatia de stat pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani (sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap) se cumulează cu indemnizaţia lunară, stimulentul lunar sau stimulentul de inserţie, prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

  Alocatia de stat pentru copii se plăteşte unuia dintre părinţi pe baza acordului acestora sau, în caz de neînţelegere, pe baza deciziei autorităţii tutelare ori a hotărârii judecătoreşti, părintelui căruia i s-a încredinţat copilul spre creştere şi educare. Alocaţia de stat pentru copii se plăteşte şi tutorelui, curatorului, persoanei căreia i-a fost dat în plasament familial copilul, inclusiv asistentului maternal sau persoanei căreia i-a fost încredinţat copilul în vederea adopţiei, în condiţiile legii.

   Pentru copiii pentru care s-a stabilit măsura de protecţie a supravegherii specializate, alocaţia de stat pentru copii se plăteşte numai în cont personal. După împlinirea vârstei de 14 ani, plata alocaţiei de stat pentru copii se poate face direct titularului, cu încuviinţarea reprezentantului său legal. Pentru tinerii care au implinit varsta de 18 ani,  plata alocaţiei de stat se face direct acestora, pe bază de cerere. 

 Important de mentionat este faptul ca alocatia de stat pentru copii nu este impozabilă şi nu poate fi urmărită silit decât în vederea recuperării sumelor plătite necuvenit cu acest titlu.

Cititi integral Legea privind alocatia de stat pentru copii nr. 61/1993

Get real time updates directly on you device, subscribe now.