ANAF propune modificarea/completarea unor declarații de înregistrare fiscalã

0
ANAF propune modificarea/completarea unor declarații de înregistrare fiscalã

Impozitul specific pentru persoanele juridice române care desfãșoarã activitãți corespunzãtoare anumitor coduri CAEN este reglementat de Legea nr.170/07.10.2016 privind impozitul specific unor activitãți (codurile CAEN sunt mentionate la art. 1 din acelasi act normativ).

Conform art. 3 din Legea nr. 170/2016, sunt obligate la plata acestui impozit persoanele juridice care la data de 31 decembrie a anului precedent au îndeplinit, cumulativ, urmãtoarele condiții:

a) aveau înscrisã în actele constitutive, potrivit legii, ca activitate principalã sau secundarã, una dintre activitatiile corespunzãtoare codurilor CAEN prevãzute la art. 1;

b) nu se aflã în lichidare, potrivit legii.

Conform art. 8 alin.(1) din actul normativ mai sus menționat, declararea și plata impozitului specific se efectueazã semestrial.

Totodatã, prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscalã nr. 3775/2015, cu modificãrile și completãrile ulterioare, a fost acordatã Administrației fiscale pentru contribuabili nerezidenþi din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanþelor Publice București competența de administrare a urmãtoarelor categorii de contribuabili nerezidenți care nu au pe teritoriul României un sediu permanent:

a) persoane fizice nerezidente, care nu au pe teritoriul României un sediu permanent și care obțin venituri din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate sau din transferul aurului financiar;

b) persoane juridice nerezidente, care nu au pe teritoriul României un sediu permanent și care au obligaþia de a plãti impozit pe profit potrivit art. 38 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificãrile și completãrile ulterioare.

Astfel, având in vedere prevederile legale mentionate, prin acest proiect de ordin, ANAF propune:

– completarea obligațiilor declarative înscrise în vectorul fiscal cu impozitul specific;

– completarea secțiunii privind vectorul fiscal în formularul 010 „Declarație de înregistrare fiscalã/Declarație de menþiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entitãți fãrã personalitate juridicã”, precum și a instrucțiunilor de completare a acestuia, cu obligația declarativã privind impozitul specific;

– completarea secțiunii “Alte date despre contribuabil” în formularul 015 “Declarație de înregistrare fiscalã/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care nu au sediu permanent în România”, precum și a instrucțiunilor de completare a acestuia, cu caseta “Obligații fiscale potrivit art. 38 din Codul fiscal”; – completarea secțiunii “Date privind activitatea desfãșuratã” în formularul 030 ”Declarație de înregistrare fiscalã/Declarație de menþiuni pentru persoane fizice care nu deþin cod numeric personal”, precum și a instrucțiunilor de completare a acestuia, cu caseta “Transferul titlurilor de valoare”.

sursa: anaf.ro

Get real time updates directly on you device, subscribe now.