Angajatorii care lucrează cu ucenici şi stagiari vor primi mai mulţi bani

0

   În cadrul şedinţei de ieri a Senatului a fost adoptat, cu 94 de voturi „pentru”, 0 „împotriva” şi o abţinere, proiectul de lege care stabileşte acordarea unor subvenţii de la stat mai generoase pentru angajatorii care decid să lucreze cu ucenici sau stagiari.

Prin proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă şi a Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior se stabilesc următoarele măsuri:

  • angajatorul care încheie un contract de ucenicie va beneficia, la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a contractului, de o sumă în cuantum de 1.125 lei/lună (actualmente 300 lei/lună), acordată din bugetul asigurărilor de şomaj, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie;
  • angajatorul care încheie un contract de stagiu va beneficia, la cerere, pe perioada derulării contractului, de o sumă în cuantum de 1.350 lei/lună (actualmente 750 lei/lună), acordată din bugetul asigurărilor de şomaj, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie.

Aceste măsuri au fost propuse în contextul în care, în perioada ianuarie-decembrie 2016 au fost încheiate numai 167 de contracte de ucenicie şi 159 convenţii prin care angajatorii au beneficiat la cerere de 60% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă.

În continuare, proiectul de lege va fi transmis spre dezbatere către Camera Deputaţilor după care, în cazul adoptării acestuia, este necesară promulgarea prin decret prezidenţial şi publicarea actului în Monitorul Oficial.

  Contractul de stagiu se încheie odată cu încheierea contractului individual de muncă. Durata contractului de stagiu este de 6 luni, cu excepţia situaţiilor în care prin legi speciale este prevăzută o altă perioadă de stagiu. Contractul de stagiu se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română. Obligaţia de încheiere a contractului de stagiu în formă scrisă revine angajatorului.

 Contractul de ucenicie este un contract individual de muncă de tip particular, încheiat pe durată determinată, în temeiul căruia o persoană fizică, denumită ucenic, se obligă să se pregătească profesional şi să muncească pentru şi sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obligă să îi asigure plata salariului şi toate condiţiile necesare formării profesionale.