Social-Juridic

Anularea contractului incheiat in frauda creditorilor

Anularea contractului de vanzare-cumparare incheiat in frauda creditorilor

Anularea contractului de vanzare-cumparare incheiat in frauda creditorilor pare sa fie o problema tot mai des discutata, facand obiectul a tot mai multe actiuni introduse in fata instantelor de judecata, motiv pentru care, consultantii nostri vin in intampinarea acesteia si va explica posibilitatile anularii unui asemenea contract.

 

Anularea contractului
Anularea contractului

 

     

In principiu, anularea contractului de vanzare-cumparare nu poate fi dispusa atata timp cat acesta indeplineste conditiile esentiale de forma si fond insa, instantele nationale se confrunta din ce in ce mai des cu problema contractelor de vanzare-cumparare incheiate in frauda creditorilor vanzatorului. In acest sens, Codul Civil statueaza in Cartea a V-a conditiile care fac posibila introducerea unei astfel de actiuni. Prin urmare, pentru anularea contractului de vanzare-cumparare, creditorul trebuie sa demonstreze in primul rand ca i s-a creat un prejudiciu prin incheierea acestuia, textul de lege oferind drept exemplu prejudiciile care apar ca urmare a crearii de catre debitor a unei stari de insolvabilitate.

Totodata, este foarte important de mentionat ca anularea contractului de vanzare-cumparare presupune in mod necesar ca tertul contractant (cumparatorul) sa fi cunoscut faptul ca debitorul isi creaza sau isi mareste starea de insolvabilitate.

In afara prevederilor Codul civil, anularea contractului de vanzare-cumparare este reglementata intr-o forma oarecum aparte si in cuprinsul Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa. Problema anularii actelor de transfer incheiate de debitor in frauda creditorilor este tratata alaturi de situatia tuturor actelor juridice incheiate de catre debitor in frauda acestora. Pentru coerenta expunerii vom prezenta toate situatiile prevazute de Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa.

Astfel, la articolul 117 alin. 2 sunt prevazute actele debitorului, ce pot fi anulate cu restituirea bunurilor transferate sau a valorii prestatiilor executate, daca acestea indeplinesc urmatoarele conditii:

  • operaţiuni în care prestaţia debitorului depăşeşte vădit pe cea primită, efectuate în cele 6 luni anterioare deschiderii procedurii;
  • acte de transfer cu titlu gratuit, efectuate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii; sunt exceptate sponsorizările în scop umanitar;
  • constituirea unui drept de preferinţă pentru o creanţă care era chirografară, în cele 6 luni anterioare deschiderii procedurii;
  • plăţile anticipate ale datoriilor, efectuate în cele 6 luni anterioare deschiderii procedurii, dacă scadenţa lor fusese stabilită pentru o dată ulterioară deschiderii procedurii;
  • acte încheiate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, cu intenţia tuturor părţilor implicate în acestea de a sustrage bunuri de la urmărirea de către creditori sau de a le leza în orice alt fel drepturile;
  • acte de transfer de proprietate către un creditor pentru stingerea unei datorii anterioare sau în folosul acestuia, efectuate în cele 6 luni anterioare deschiderii procedurii, dacă suma pe care creditorul ar putea să o obţină în caz de faliment al debitorului este mai mică decât valoarea actului de transfer;
  • actele de transfer sau asumarea de obligaţii efectuate de debitor într-o perioadă de 2 ani anteriori datei deschiderii procedurii, cu intenţia de a ascunde/întârzia starea de insolvenţă ori de a frauda un creditor.

Ultimele doua puncte sunt exceptate daca actele au fost incheiate cu buna-credinta, in executarea unui acord cu creditorii, acord de natura a ajuta la redresarea financiara a debitorului, fara a avea ca scop prejudicierea unora dintre creditori.

Totodata, la alin. 4 al aceluiasi articol sunt enumerate actele ce pot fi anulate daca au fost incheiate in cei doi ani anteriori datei deschiderii procedurii, cu urmatoarele persoane:

a)cu un asociat comanditat sau cu un asociat deţinând cel puţin 20% din capitalul societăţii ori, după caz, din drepturile de vot în adunarea generală a asociaţilor, în situaţia în care debitorul este acea societate în comandită, respectiv o societate agricolă, în nume colectiv sau cu răspundere limitată;

b)cu un membru sau administrator, atunci când debitorul este un grup de interes economic;

c)cu un acţionar deţinând cel puţin 20% din acţiunile debitorului ori, după caz, din drepturile de vot în adunarea generală a acţionarilor, în situaţia în care debitorul este respectiva societate pe acţiuni;

d)cu un administrator, director sau un membru al organelor de supraveghere a debitorului, societate cooperativă, societate pe acţiuni cu răspundere limitată sau, după caz, societate agricolă;

e)cu orice altă persoană fizică ori juridică, deţinând o poziţie de control asupra debitorului sau a activităţii sale;

f)cu un coproprietar sau proprietar devălmaş asupra unui bun comun;

g)cu soţul, rudele sau afinii până la gradul al patrulea inclusiv, ai persoanelor fizice enumerate la lit. a)-f).

Cu alte cuvinte, pentru anularea contractului de vanzare-cumparare, creditorul trebuie sa demonstreze atat prejudiciul cauzat, cat si faptul ca tertul avea cunostinta despre crearea sau marirea starii de insolvabilitate a debitorului.

Actiunea pentru anularea unui astfel de contract poarta denumirea de actiune revocatorie sau pauliana si se prescrie in ambele reglementari intr-un termen de un an de la data la care creditorul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca prejudiciul produs prin actul atacat.

Andreea Andrei

Consultant