Ce drepturi şi obligaţii au asiguraţii din sistemul de sănătate?

0

Prin asigurările sociale de sănătate beneficiem de acces la un pachet de servicii de bază, în care sunt incluse servicii medicale preventive şi curative, servicii de îngrijire a sănătăţii, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale. Însă care sunt, mai exact, drepturile şi obligaţiile pe care le avem în calitate de asiguraţi?

Potrivit CNAS, reţinem în primul rând că avem dreptul de a ne alege furnizorul de servicii medicale şi casa de asigurări de sănătate. În ceea ce priveşte medicul de familie, deşi avem obligaţia de a ne înscrie pe lista unuia, dispunem totuşi de dreptul de a ne alege persoana dorită, atât timp cât îndeplinim condiţiile legale în vigoare şi suportăm cheltuielile de transport în cazul în care optăm pentru un medic din altă localitate. Tot pe acest subiect trebuie ştiut şi faptul că schimbarea medicului de familie ales se poate face doar după trecerea a cel puţin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia.

Asiguraţii mai au şi următoarele drepturi:

 • să beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale în mod nediscriminatoriu;
 • să efectueze controale profilactice, în condițiile stabilite prin contractul-cadru;
 • să beneficieze de servicii de asistență medicală preventivă și de promovare a sănătății, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
 • să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii și în spitale aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate;
 • să beneficieze de servicii medicale de urgență;
 • să beneficieze de unele servicii de asistență stomatologică;
 • să beneficieze de tratament fizioterapeutic și de recuperare;
 • să beneficieze de dispozitive medicale;
 • să beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;
 • să li se garanteze confidențialitatea privind datele, în special în ceea ce privește diagnosticul și tratamentul;
 • să aibă dreptul la informație în cazul tratamentelor medicale;
 • să beneficieze de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate.

Nu putem vorbi însă de drepturi, dacă nu aducem în discuţie şi obligaţiile asiguraţilor, acestea fiind următoarele:

 • să anunțe medicul de familie ori de câte ori apar modificări în starea lor de sănătate;
 • să se prezinte la controalele profilactice și periodice stabilite prin contractul-cadru;
 • să anunțe în termen de 15 zile medicul de familie și casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asigurați;
 • să respecte cu strictețe tratamentul și indicațiile medicului;
 • să aibă o conduită civilizată față de personalul medico-sanitar;
 • să achite contribuția datorată fondului și suma reprezentând coplata, în condițiile stabilite prin contractul-cadru;
 • să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atestă calitatea de asigurat.

Persoanele care nu fac dovada calității de asigurat beneficiază de servicii medicale numai în cazul urgențelor medico-chirurgicale și al bolilor cu potențial endemo-epidemic și cele prevăzute în Programul național de imunizări, monitorizarea evoluției sarcinii și a lăuzei, servicii de planificare familială, în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.

Tarifele serviciilor hoteliere pentru persoana care insoteşte copilul internat in vârsta de pâna la 3 ani, precum şi pentru insoţitorul persoanei cu handicap grav internate se suportă de către casele de asigurări, daca medicul consideră necesară prezenţa lor pentru o perioada determinată.

Fiecare asigurat are dreptul de a fi informat cel puţin o dată pe an, prin casele de asigurări, asupra serviciilor de care beneficiază, precum şi asupra drepturilor şi obligaţiilor sale.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.