Atragerea raspunderii, inadmisibilitatea formularii cererii

0

Atragerea raspunderii, inadmisibilitatea formularii cererii

Potrivit dispozitiilor art. 169 alin 1- alin 3 din Legea nr. 85/2014 la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar, judecătorul-sindic poate dispune ca o parte sau întregul pasiv al debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolvenţă, fără să depăşească prejudiciul aflat în legătură de cauzalitate cu fapta respectivă, să fie suportată de membrii organelor de conducere şi/sau supraveghere din cadrul societăţii, precum şi de orice alte persoane care au contribuit la starea de insolvenţă a debitorului.

  Astfel,  cererea de atragere a raspunderii persoanelor  care se fac vinovate de cauzarea starii de insolventa a unei persoane juridice, poate fi formulata pentru una din urmatoarele fapte:

  • au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane;
  • au făcut activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice;
  • au dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetarea de plăţi;
  • au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea în conformitate cu legea. În cazul nepredării documentelor contabile către administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, atât culpa, cât şi legătura de cauzalitate între faptă şi prejudiciu se prezumă. Prezumţia este relativă;
  • au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv pasivul acesteia;
  • au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăţi;
  • în luna precedentă încetării plăţilor, au plătit sau au dispus să se plătească cu preferinţă unui creditor, în dauna celorlalţi creditori;
  • orice altă faptă săvârşită cu intenţie, care a contribuit la starea de insolvenţă a debitorului, constatată potrivit prevederilor prezentului titlu.

 Problema de drept tratata in prezentul articol se refera la faptul daca o astfel de cerere poate fi formulata si ulterior inchiderii procedurii de insolventa, intrucat in practica sunt des intalnite astfel de situatii.

Constatam faptul ca jurisprudenta a ramas constanta in ceea ce priveste momentul in care se poate formula aceasta cerere. Astfel, atat in temeiul legii 85/2006 (in prezent abrogata) cat si in  temeiul legii 85/2014 instantele judecatoresti au respins ca inadmisibile cererile de atragere a raspunderii formulate dupa data inchiderii procedurii insolventei.

In acest sens  CURTEA DE APEL BUCUREŞTI – SECŢIA A V-A CIVILĂ, prin DECIZIA CIVILĂ NR. 926 din 30.05.2016, a statuat faptul ca:

“Din interpretarea dispoziţiilor art. 169 alin 1- alin 3 din Legea nr. 85/2014, rezultă, fără putinţă de tăgadă că, angajarea răspunderii persoanelor care au produs insolvenţa debitorului persoană juridică poate avea loc o singură dată şi numai în cadrul procedurii de insolvenţă.
  În cauza de faţă procedura insolvenţei societăţii debitoare a fost închisă la data de 7.10.2015, iar cererea de atragere a răspunderii patrimoniale a intimatului-pârât, în temeiul dispoziţiilor art. 169 lit. d din Legea nr. 85/2014, a fost formulată de creditoare la data de 14.10.2015, după închiderea procedurii. Prin urmare, Curtea a considerat că este inadmisibilă promovarea unei astfel de cereri în temeiul acestor dispoziţii legale după închiderea procedurii.”

  Cititi integral DECIZIA CIVILĂ NR. 926 din 30.05.2016 pronuntata de CURTEA DE APEL BUCUREŞTI – SECŢIA A V-A CIVILĂ

Atragerea raspunderii, inadmisibilitatea formularii cererii 

Atragerea raspunderii, inadmisibilitatea formularii cererii

Get real time updates directly on you device, subscribe now.