Atributii sporite pentru politisti! Ar fi bine sa le cunoastem!

0

      Pe site-ul Ministerul Afacerilor Interne a fost postat  noul Statut al politistilor. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranței publice prevede atributii sporite in ceea ce priveste autoritatea oamenilor legii. De asemenea, proiectul modifica  si o serie de prevederi referitoare la cei care încalcă legea, refuză să se legitimeze, adresează injurii polițiștilor.

  Potrivit proiectului legislativ  nu doar persoanele care încalcă legea vor putea fi legitimate, ci orice persoană. Mai mult, cei care nu isi pot dovedi identitatea, vor putea  fi condusi la sediul politiei, unde pot fi inclusiv amprentati, fotografiati si identificati in bazele de date.
REȚEAUA SOCIALÂ A ROMÂNILOR

REȚEAUA SOCIALÂ A ROMÂNILOR

 

Care sunt drepturile persoanei conduse la sediul politiei?
“Art. 32 indice 6. – (1) Persoana condusă la sediul poliției are următoarele drepturi:

a) de a fi informată cu privire la motivele conducerii la sediul poliției;

b) de a fi informată cu privire la drepturile ce-i revin;

c) de a fi asistată de un avocat, potrivit legii, precum și de a nu da nici o declarație fără prezența acestuia, cu excepția comunicării datelor de identificare, ori a unor informații necesare înlăturării unei stări de pericol iminent la adresa vieții, sănătății sau integrității corporale a unei persoane;

d) de a solicita informarea unui membru de familie sau a altei persoane desemnate de aceasta cu privire la măsura luată;

e) de a solicita informarea reprezentanților diplomatici ai statului de proveniență, în cazul cetățenilor străini;

f) de a fi consultată de un medic, la alegere, pe cheltuiala sa;

g) de a comunica prin interpret sau prin intermediul unei persoane cu aptitudini de comunicare, în situația în care nu vorbește sau nu înțelege limba română ori nu se poate exprima.

(2) Informarea persoanei, potrivit alin.(1) lit. a), se realizează înainte de a lua măsura conducerii la sediul poliției, iar potrivit lit.b), în cel mai scurt timp posibil de la momentul sosirii la sediu. La solicitare, poliţistul contactează persoanele prevăzute la alin. (1) lit. c) – f). Dreptul prevăzut la alin. (1) lit. g) se asigură la cerere sau din oficiu.

(3) În mod excepțional, pentru motive temeinice, exercitarea dreptului prevăzut la alin.(1) lit.d) poate fi întârziat cel mult 4 ore.
(4) În cazul minorului sau al persoanei lipsite de capacitate de exercițiu, polițistul are obligația:

a) de a informa, cu privire la măsura luată, reprezentantul legal al acesteia sau autoritatea tutelară, dacă reprezentantul legal nu poate fi contactat sau nu se prezintă;

b) de a nu lua declarații de la aceasta sau de a nu îi solicita semnarea unor înscrisuri, în lipsa persoanelor prevăzute la lit. a), cu excepția comunicării datelor de identificare.

   Un articol care intereseaza in mod expres cetatenii este  cel care se referă la mijloacele de constrangere pe care le poate utiliza politistul.

Art. 32 indice 9 – (1) În îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, poliţistul are dreptul să utilizeze mijloace de constrângere, constând în:

  • forța fizică, inclusiv aplicarea unor procedee de autoapărare sau lovituri;
  • cătușe sau alte mijloace adecvate de imobilizare a membrelor superioare și/sau inferioare;
  • mijloace neletale;
  • arme albe şi de foc;
  • mijloace adecvate sau, după caz, vehicule, pentru oprirea forțată, blocarea sau deschiderea unor vehicule ori spații închise în care se găsesc persoane şi bunuri, ori pentru înlăturarea unor obstacole.

(2) Prin intensitate şi durată, folosirea mijloacelor de constrângere nu trebuie să depășească nevoile reale pentru atingerea scopului intervenției.

(3) Folosirea mijloacelor de constrângere încetează de îndată ce scopul intervenției a fost realizat.

(4) Folosirea mijloacelor de constrângere se face după avertizarea verbală prealabilă asupra utilizării acestora și după acordarea timpului necesar persoanei pentru a se conforma solicitărilor legale ale poliţistului. În situația unei acțiuni violente iminente îndreptate împotriva polițistului sau a altei persoane, mijloacele de constrângere pot fi folosite fără avertizarea verbală prealabilă.”

De asemenea, “Întrebuințarea în public de cuvinte, expresii ori gesturi jignitoare sau obscene în mod nemijlocit la adresa unui organ de urmărire penală sau de ordine publică, aflate în exercitarea atribuțiilor de serviciu, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă”, 

   Să ne reamintim faptul că și jignirea pe Facebook a unei persoane poate fi sancționată acum cu o amendă astfel cum Inalte Curte a decis printr-o hotarare. 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.