Au disparut temele de altadata!!!

0

  Ministrul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, Mircea Dumitru,  a semnat ordinul  care prevede ca timpul necesar realizarii temelor pentru acasa trebuie sa fie de cel mult 2 ore. Insumand toate disciplinele,  media zilnica a pregatirii elevului, in clasa si in afara ei, nu trebuie sa depaseasca 5-8 ore zilnic.

    De asemenea, prin ordinul ministrului se interzice utilizarea temei ce instrument de pedeapsa.

EXTRAS ORDIN

“Art. 1.(1) Prezentul ordin reglementează rolul temei pentru acasă, precum şi raţionalizarea timpului necesar efectuării acesteia de către elevi.

(2) Prin temele pentru acasă propuse, se va urmări:

a) obţinerea de rezultate imediate în invăţare (consolidarelaprofundare/extindere; aplicarea achiziţiilor şcolare în contexte noi de învăţare etc.);

b) obţinerea unor efecte pe termen lung în invăţare (incurajarea invăţării in timpui liber; construirea unei atitudini pozitive faţă de şcoară; motivaţia pentru a continua învăţarea pe parcursul intregii vieţi; dorinţa de a aplica achiziţiile de invăţare in viaţa cotidiană etc.);

c) obţinerea unor efecte în planui dezvoltării personale a elevilor (stimularea curiozităţii, a responsabilităţii, dezvoltarea abilităţii de a persevera in invăţare; capacitatea de a-şi organiza timpul; motivaţia, creşterea încrederii în sine etc.);

d) consolidarea relaţiei familie – şcoală (respectarea principiului egalităţii de şanse, creşterea increderii familiei in şcoală etc.).

(3) Timpul necesar realizării temelor pentru acasă pentru un elev este de cel mult 2 ore, însumând toate disciplinele, în aşa fel încât mectia zilnică a pregătirii elevului, în clasă şi în afara ei, să, se încadreze în 5 – 8 ore zilnic.

Art. 2. Tema pentru acasă va fi stabilită diferenţiat, in functie de nivelul de pregătire a elevului, după cum urmează:

a) tema obligatorie are un nivel mediu de dificultate, pentru toţi elevii clasei;

b) tema suplimentară, individuală şi diferenţiată, fără caracter permanent, pentru situaţii adecvate, precum:

– activităţi de recuperare;

– activităţi pentru dezvoltare, pregătirea pentru concursuri etc.;

c) tema pentru acasă în scopul realizării unor lucrări ample/de sinteză (de exemplu: referate, proiecte) pentru o disciplină poate fi una pe semestru.

Art 3.(1) La clasa pregătitoare nu se vor da teme pentru acasă.

           (2) Timpul total alocat temei obligatorii pentru acasă la linvărământul primar va fi de maximum 1 oră.

          (3) Pentru celelalte niveluri de invărământ timpul alocat efectuării temei obligatorii va fi de maximum 2 ore.”

Get real time updates directly on you device, subscribe now.