Social-Juridic

Legea si Statul Profesiei de Avocat

Examen de primire in profesia de avocat- 12 septembrie 2016

AVOCATI

UNBR a anuntat data examenului de intrare in profesia de avocat. Examenul va avea loc pe 12 septembrie 2016.

Cu toate ca, s-a anuntat data examenului, tematica si bibliografia pentru examen nu au fost inca publicate. Cel mai probabil, acestea vor fi date publicitatii la inceputul verii, astfel cum s-a procedat si in anii anteriori. Cu toate acestea, va sfatuim ca pana la publicarea acestora, sa va ghidati dupa tematica si bibliografia din anul trecut, pe care le puteti descarca aici.Download

Hotararea U.N.B.R. poate fi vizualizata aici. Download

[cq_vc_gradientbox avatartype=”image” avatarimage=”14731″ avatarshape=”roundsmall” boxtitle=”REZULTATE BAROU 2015″ gradientbackground=”white”][/cq_vc_gradientbox]

Au fost publicate rezultatele la examenul de admitere in profesia de avocat, sesiunea septembrie 2015:

 

Rezultate stagiari  – Download

Rezultate definitivi – Download

 

Candidații respinși la examenul din data de 14.09.2015 vor putea formula contestații la punctaj până cel târziu marţi, 22 septembrie 2015, ora 10,00. Contestațiile se vor redacta prin utilizarea unui formular tip, ce poate fi descarcat aici (Download) și se vor transmite, respectiv depune intr-una din urmatoarele modalitati:
– personal, la adresa centrului de examen (Centrul teritorial INPPA) la care a susținut examen candidatul;
– prin fax la numărul 021-330.12.97;
– prin email la adresa office@inppa.ro

 

 

Decizia comisiei de solutionare a contestatiilor la punctaj-examen Barou, septembrie 2015

 

 

Au fost publicate rezultatele contestatiilor la punctaj la examenul de primire in profesia de avocat ca avocat stagiar si a persoanelor care s-au definitivat in alte profesii juridice.

Publicam, integral, continutul procesului verbal privind solutionarea contestatiilor la punctaj, formulate de candidatii la examenul din data de 14 septembrie 2015.

 

 

 

PROCES VERBAL

din data de 25 septembrie 2015

privind soluționarea contestațiilor la punctaj, formulate de candidații care s-au prezentat la examenul din data de 14 septembrie 2015

În conformitate cu prevederile art. 24 din “Regulamentul – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat si admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice”,

Comisia națională de examen,

Analizând contestațiile la punctaj, precum și procesul verbal întocmit de membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor la punctaj,

DISPUNE URMĂTOARELE:

  1. În baza procesului-verbal întocmit de Comisia de soluționare a contestațiilor la punctaj, prin care s-a constatat, în urma reverificării tuturor lucrărilor candidaților care au formulat contestații la punctaj, că nu există diferențe între punctajul inițial acordat acestor lucrări și punctajul rezultat în urma re-verificării, se resping toate contestațiile la punctaj formulate de candidații care s-au prezentat la examenul din data de 14 septembrie 2015 (180 de contestații la punctaj formulate de candidații înscriși la examenul pentru dobândirea titlului de avocat stagiar și, respectiv, 13 de contestații la punctaj formulate de candidații înscriși la examenul pentru dobândirea titlului de avocat definitiv).
  2. În consecință,lista cu rezultatele obținute de candidații care s-au prezentat la examenul de admitere în profesia de avocat (pentru dobândirea calității de avocat stagiar și pentru dobândirea calității de avocat definitiv) din data de 14 septembrie 2015, publicată la data de 21 septembrie 2015 pe paginile web ale U.N.B.R. și I.N.P.P.A. și afișată la centrele de examen, devine lista finală a rezultatelor obținute de candidații la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2015.
  3. Prezentul proces verbal se va publica pe paginile web ale U.N.B.R. și I.N.P.P.A. – central și se va comunica Vicepreședintelui UNBR dl.prof.univ.dr. Ion Turculeanu și vicepreședinților coordonatori ai centrelor de examen, care îl vor publica prin afișare la sediul centrelor de examen ale I.N.P.P.A. și prin postare pe paginile web ale acestora.

 

Comisia națională de examen

PREȘEDINTE,

Av. Traian Cornel BRICIU