Despre brevetarea unei inventii. Aspecte esentiale!

0

Un brevet poate fi acordat pentru orice invenție având ca obiect un produs sau un procedeu, în toate domeniile tehnologice, cu condiția ca aceasta să fie nouă, să implice o activitate inventivă și să fie susceptibilă de aplicare industrială.

Însă ce putem breveta, mai exact? Potrivit legii, invențiile din domeniul biotehnologiei sunt brevetabile dacă se referă la:

  • un material biologic care este izolat din mediul natural sau este produs prin orice procedeu tehnic, chiar dacă înainte se producea în natură;
  • plante sau animale, dacă posibilitatea tehnică de realizare a invenției nu se limitează la un anumit soi de plante sau la o anumită rasă de animale;
  • un procedeu microbiologic sau la un alt procedeu tehnic ori un produs, altul decât un soi de plante sau o rasă de animale, obținut prin acest procedeu;
  • un element izolat al corpului uman sau altfel produs printr-un procedeu tehnic, inclusiv secvența sau secvența parțială a unei gene, chiar dacă structura acelui element este identică cu structura unui element natural.

De reţinut că nu sunt considerate invenții în special descoperirile, teoriile științifice și metodele matematice, creațiile estetice, planurile, principiile și metodele în exercitarea de activități mentale, în materie de jocuri sau în domeniul activităților economice, și nici programele de calculator, respectiv prezentările de informații.

De asemenea, nu se acordă brevet de invenție pentru:

  • invențiile a căror exploatare comercială este contrară ordinii publice sau bunelor moravuri, inclusiv pentru cele dăunătoare sănătății și vieții persoanelor, animalelor ori plantelor, și care sunt de natură să aducă atingeri grave mediului, cu condiția ca această excludere să nu depindă numai de faptul că exploatarea este interzisă printr-o dispoziție legală;
  • soiurile de plante și rasele de animale, și nici pentru procedeele esențial biologice pentru obținerea plantelor sau animalelor. Prevederea nu se aplică procedeelor microbiologice și produselor obținute prin aceste procedee;
  • invențiile având ca obiect corpul uman în diferitele stadii ale formării și dezvoltării sale, și nici pentru simpla descoperire a unuia dintre elementele sale, inclusiv secvența sau secvența parțială a unei gene;
  • metodele de tratament al corpului uman sau animal, prin chirurgie ori prin terapie, și metodele de diagnosticare practicate asupra corpului uman sau animal.

Primul pas în brevetarea unei invenţii îl constituie depunerea unei cereri specifice, redactate în limba română şi care trebuie să conţină solicitarea acordării unui brevet, datele de identificare a solicitantului, o descriere a invenției, una sau mai multe revendicări şi desenele la care se face referire în descriere sau revendicări.

Dacă solicitantul nu este același cu inventatorul, cererea de brevet de invenție va conține și indicații care să permită stabilirea identității inventatorului și va fi însoțită de un document din care să reiasă modul în care solicitantul a dobândit dreptul la acordarea brevetului.

Cererea de brevet se depune la OSIM, la alegerea solicitantului, pe hârtie sau sub o altă formă și printr-un mijloc de transmitere acceptat de OSIM și prevăzut de regulamentul de aplicare Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie. Cererea de brevet trebuie să fie însoțită de un rezumat care se depune cel mai târziu cu 2 luni înainte de data publicării cererii. Acesta servește în mod exclusiv informării tehnice şi nu poate fi luat în considerare pentru alte scopuri, în special pentru determinarea întinderii protecției solicitate.

Pe final, reţinem că brevetul de invenție conferă titularului său un drept exclusiv de exploatare a invenției pe întreaga sa durată, fiind interzisă efectuarea fără consimțământul titularului a următoarelor:

  • fabricarea, folosirea, oferirea spre vânzare, vânzarea sau importul în vederea folosirii, oferirii spre vânzare ori vânzării, în cazul în care obiectul brevetului este un produs;
  • utilizarea procedeului, precum și folosirea, oferirea spre vânzare, vânzarea sau importul în aceste scopuri al produsului obținut direct prin procedeul brevetat, în cazul în care obiectul brevetului este un procedeu.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.