Calitatea de a formula cererea de decadere din drepturile parintesti

Calitatea de a formula cererea de decadere din drepturile parintes
ti
  Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Mehedinti sub nr.7902/101/2011, reclamanta  BL  a chemat in judecata  pe  parata B I C si in contradictoriu cu Autoritatea Tutelara   a solicitat  ca prin hotarare judecatoreasca sa se dispuna decaderea paratei din drepturile parintesti asupra  minorei IMV.
 
  In motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca in fapt, prin sentinta civila nr.111/16.01.2009 pronuntata de Judecatoria Dr.Tr.Severin, minora IMV  i-a  fost incredintata reclamantei care este bunica materna.
 
  Sustine reclamanta ca, inca de la nasterea minorei s-a ocupat de cresterea si educarea acesteia  intrucat mama ei,  parata din cauza a trait in relatii de concubinaj cu numitul II,  absentand perioade mari de acasa  pentru ca locuia cu el;  de asemenea parata nu a contribuit in nici un fel la cresterea si educarea minorei.De altfel, si tatal minorei a manifestat un total dezinteres fata de fiica lui.
In prezent, parata se afla in concubinaj cu un alt barbat si o ameninta pe reclamanta ca ii va lua fetita din ingrijirea ei.Minora are un  grad de handicap grav (tetrapareza spastica dreapta cu tulburare de  prehensiune si mers; hopotrofie musculara antebrat).
  In urma procedurilor de recuperare medicala  s-a simtit o ameliorare  evidenta a handicapului,  in prezent  fiind eleva la  Scoala Generala  , Judetul Mehedinti.In tot acest efort al sau, reclamanta a fost sprijinita de sotul sau B I, astfel ca minora  este puternic atasata de ambii bunici.
  In drept,  reclamanta si -a intemeiat actiunea pe disp.art. 109 C.Fam.  si art. 45 C.pr.civ.
  In dovedire, reclamanta a depus  la dosar acte de stare civila, certificatul de handicap nr.331/3.05.2011 eliberat de Comisia pentru Protectia Copilului din cadrul Consiliului Judetean Mehedinti,  referatul  privind  examinarea psihopedagogica  nr.1633/15.02.2008 intocmit de Centrul  Scolar pentru Educatie  Incluziva ,,Constantin Pufan”,  referatul nr.1963/510 intocmit de Spitalul Judetean Mehedinti, adeverinta nr.1881/15.03.2011 eliberata de Primaria , contractul individual de munca nr.18/26.05.2009 incheiat intre reclamanta si Primaria , sentinta civila nr.111/16.01.2009  pronuntata de Judecatoria Dr.Tr.Severin, contractul de intretinere autentificat sub nr. 345/19.03.1993 la Notariatul de Stat Strehaia.
  Prin S.C nr.222/15.11.2011 Tribunalul Mehedinti a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei Vinju Mare, retinand faptul ca fata de  obiectul  actiunii de fata, tribunalul nu este competent din punct de vedere material pentru  solutionarea in prima instanta a actiunii.
  Dispozitiile art. 2 pct.1  lit.a-i  C.pr.civ. stabilesc expres  care sunt cauzele care le judeca tribunalul in prima instanta, iar actiunile ce au ca obiect   decaderea din drepturile parintesti nu se regasesc intre aceste cauze, iar dispozitiile  noului Cod civil  in materia de fata prevad ca asemenea  actiuni se judeca de instanta de tutela care este judecatoria.
  Dupa declinare, Judecatoria Vinju Mare, a inregistrat cauza sub nr.4056/332/2011.In sedinta publica de azi, instanta din oficiu, a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei.
 
  Examinand actele si lucrarile dosarului si coroborand probele administrate in cauza, instanta constata si retine urmatoarele :
  Potrivit art. 137  C.pr.civ., instanta este obligata sa se pronunte mai intai asupra exceptiilor de fond sau de procedura care fac de prisos  solutionarea in fond a cererii.Prin cererea de fata, reclamanta BL a solicitat sa se dispuna decaderea paratei din drepturile parintesti asupra  minorei IMV.
  Motiveaza faptul ca prin sentinta civila nr.111/16.01.2009 pronuntata de Judecatoria Dr.Tr.Severin, minora IMV  i-a  fost incredintata reclamantei care este bunica materna si inca de la nasterea minorei s-a ocupat de cresterea si educarea acesteia  intrucat mama ei,  parata din cauza a trait in relatii de concubinaj cu numitul II,  absentand perioade mari de acasa  pentru ca locuia cu el  si nu a contribuit in nici un fel la cresterea si educarea minorei.
  De altfel, si tatal minorei a manifestat un total dezinteres fata de fiica lui.
  Conform  dispozitiilor art. 508 din Codul Civil “(1) Instanta de tutela, la cererea autoritatilor administratiei publice cu atributii in domeniul protectiei copilului, poate pronunta decaderea din exercitiul drepturilor parintesti daca parintele pune in pericol viata, sanatatea sau dezvoltarea copilului prin relele tratamente aplicate acestuia, prin consumul de alcool sau stupefiante, prin purtarea abuziva, prin neglijenta grava in indeplinirea obligatiilor parintesti ori prin atingerea grava a interesului superior al copilului”.
 
   In cazul de fata, reclamanta in calitate de bunica, intretinatoare al minorei nu are calitate procesuala activa pentru a promova actiunea de decadere din drepturile parintesti, o asemenea calitate avand potrivit dispozitiilor de mai sus, autoritatea administratiei publice cu atributii in domeniul protectiei copilului.
  Fata de cele retinute, instanta urmeaza a admite exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei si a respinge actiunea formulata de reclamanta.
  Admite exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei.
 
  Respinge actiunea civila avand ca obiect “decadere din drepturile parintesti”, formulata de reclamanta BL in contradictoriu cu paratii B I C si Autoritatea Tutelara.
 
Calitatea de a formula cererea de decadere din drepturile parintesti