Care sunt cauzele care inlatura raspunderea penala

0

 Cauzele care inlatura raspunderea penala

    Codul penal cuprinde in cadrul dispozitiilor art. 152-159 cauzele care duc la inlaturarea raspunderii penale. In cele ce urmeaza vom detalia in concret fiecare din aceste cauze.

Aministia: 

   AMNISTIA reprezinta un act al puterii de stat prin care se înlătură răspunderea penală, executarea pedepsei şi consecinţele condamnării pentru o infracţiune săvârşită. Amnistia poate fi generală -este acordată pentru orice tip de infracţiune; specială – se acordă numai pentru anumite infracţiuni; necondiţionată – nu se prevede nici o condiţie pentru a obţine beneficiul ei; condiţionată – este acordată numai sub rezerva îndeplinirii uneia sau mai multor condiţii.

 Cauzele care inlatura raspunderea penala

Prin urmare, amnistia înlătură răspunderea penală pentru infracțiunea săvârșită. Dacă amnistia intervine după condamnare, ea înlătură și executarea pedepsei pronunțate, precum și celelalte consecințe ale condamnării.

De mentionat ca amenda încasată anterior amnistiei nu se restituie. De asemenea, amnistia nu are efecte asupra măsurilor de siguranță și asupra drepturilor persoanei vătămate.

Prescripția răspunderii penale

 Prescriptia raspunderii penale este acea cauza de stingere a obligatiei infractorului de a suporta consecintele penale ale faptei savarsite ca efect al trecerii unui interval de timp expres stabilit de lege. Prescripția înlătură răspunderea penală.

Cazurile in care  prescripția nu înlătură răspunderea penală:

  • in cazul infracțiunilor de genocid, contra umanității și de război, indiferent de data la care au fost comise;
  •  infracțiunilor de omor si omor calificat și al infracțiunilor intenționate urmate de moartea victimei.

Care sunt termenele de prescripție a răspunderii penale

a)15 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa detențiunii pe viață sau pedeapsa închisorii mai mare de 20 de ani;

b)10 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani, dar care nu depășește 20 de ani;

c) 8 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depășește 10 ani;

d) 5 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar care nu depășește 5 ani;

e) 3 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa închisorii care nu depășește un an sau amenda.

  Termenele mentionate curg de la data săvârșirii infracțiunii. În cazul infracțiunilor continue termenul curge de la data încetării acțiunii sau inacțiunii, în cazul infracțiunilor continuate, de la data săvârșirii ultimei acțiuni sau inacțiuni, iar în cazul infracțiunilor de obicei, de la data săvârșirii ultimului act.

În cazul infracțiunilor progresive, termenul de prescripție a răspunderii penale începe să curgă de la data săvârșirii acțiunii sau inacțiunii și se calculează în raport cu pedeapsa corespunzătoare rezultatului definitiv produs.

În cazul infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale, al celor de trafic și exploatare a persoanelor vulnerabile, precum și al infracțiunii de pornografie infantilă, săvârșite față de un minor, termenul de prescripție începe să curgă de la data la care acesta a devenit major. Dacă minorul a decedat înainte de împlinirea majoratului, termenul de prescripție începe să curgă de la data decesului.

 Cauzele care inlatura raspunderea penala

Întreruperea cursului prescripției răspunderii penale

 Cursul termenului prescripției răspunderii penale se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză. După fiecare întrerupere începe să curgă un nou termen de prescripție.

Întreruperea cursului prescripției produce efecte față de toți participanții la infracțiune, chiar dacă actul de întrerupere privește numai pe unii dintre ei.Cu toate acestea daca termenele mentionate mai sus dacă au fost depășite cu încă o dată, vor fi socotite îndeplinite oricâte întreruperi ar interveni. 

Admiterea în principiu a cererii de redeschidere a procesului penal face să curgă un nou termen de prescripție a răspunderii penale.

 Cauzele care inlatura raspunderea penala

Suspendarea cursului prescripției răspunderii penale

  Cursul termenului prescripției răspunderii penale este suspendat pe timpul cât o dispoziție legală sau o împrejurare de neprevăzut ori de neînlăturat împiedică punerea în mișcare a acțiunii penale sau continuarea procesului penal.

Prescripția își reia cursul din ziua în care a încetat cauza de suspendare.

Lipsa plângerii prealabile

   În cazul infracțiunilor pentru care punerea în mișcare a acțiunii penale este condiționată de introducerea unei plângeri prealabile de către persoana vătămată, lipsa acestei plângeri înlătură răspunderea penală.

Fapta care a adus o vătămare mai multor persoane atrage răspunderea penală, chiar dacă plângerea prealabilă s-a făcut numai de către una dintre ele. Fapta atrage răspunderea penală a tuturor persoanelor fizice sau juridice care au participat la săvârșirea acesteia, chiar dacă plângerea prealabilă s-a făcut numai cu privire la una dintre acestea.

 În cazul în care cel vătămat este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu ori cu capacitatea de exercițiu restrânsă sau o persoană juridică ce este reprezentată de făptuitor, acțiunea penală se poate pune în mișcare și din oficiu.

  Dacă persoana vătămată a decedat sau în cazul persoanei juridice aceasta a fost lichidată, înainte de expirarea termenului prevăzut de lege pentru introducerea plângerii, acțiunea penală poate fi pusă în mișcare din oficiu.

Retragerea plângerii prealabile

Retragerea plângerii prealabile înlătură răspunderea penală a persoanei cu privire la care plângerea a fost retrasă.

  Retragerea plângerii prealabile poate interveni până la pronunțarea unei hotărâri definitive, în cazul infracțiunilor pentru care punerea în mișcare a acțiunii penale este condiționată de introducerea unei plângeri prealabile.

Pentru persoanele lipsite de capacitate de exercițiu, retragerea plângerii prealabile se face numai de reprezentanții lor legali. În cazul persoanelor cu capacitate de exercițiu restrânsă, retragerea se face cu încuviințarea persoanelor prevăzute de lege.

 În cazul infracțiunilor pentru care punerea în mișcare a acțiunii penale este condiționată de introducerea unei plângeri prealabile, dar acțiunea penală a fost pusă în mișcare din oficiu în condițiile legii, retragerea plângerii produce efecte numai dacă este însușită de procuror.

 Cauzele care inlatura raspunderea penala

Împăcarea

Împăcarea înlătură răspunderea penală și stinge acțiunea civilă. Împăcarea poate interveni în cazul în care punerea în mișcare a acțiunii penale s-a făcut din oficiu, dacă legea o prevede în mod expres.

  Împăcarea produce efecte numai cu privire la persoanele între care a intervenit și dacă are loc până la citirea actului de sesizare a instanței.

  Pentru persoanele lipsite de capacitate de exercițiu, împăcarea se face numai de reprezentanții lor legali, iar persoanele cu capacitate de exercițiu restrânsă se pot împăca cu încuviințarea persoanelor prevăzute de lege.

  În cazul persoanei juridice, împăcarea se realizează de reprezentantul său legal sau convențional ori de către persoana desemnată în locul acestuia. Împăcarea intervenită între persoana juridică ce a săvârșit infracțiunea și persoana vătămată nu produce efecte față de persoanele fizice care au participat la comiterea aceleiași fapte.

DECIZII PRONUNANTE CU PRIVIRE LA CAUZELE CARE INLATURA RASPUNDEREA PENALA:

Decizia nr. 508/2014 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 159 alin. (3) din Codul penal (M.Of. partea I nr. 843 din 19/11/2014)

“Admite excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 159 alin. (3) din Codul penal, excepție ridicată de procuror în Dosarul nr. 12.074/231/2013 al Curții de Apel Galați – Secția penală și pentru cauze cu minori, și constată că acestea sunt constituționale în măsura în care se aplică tuturor inculpaților trimiși în judecată înaintea datei intrării în vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal și pentru care la acea dată momentul citirii actului de sesizare fusese depășit.”

Decizia nr. 34/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 152 din 11/03/2009, Înalta Curte de Casație și Justiție,

“Potrivit Deciziei nr. 34/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 152 din 11/03/2009, Înalta Curte de Casație și Justiție, la data de 22.09.2008, a admis recursului în interesul legii declarat de procurorul general în vederea interpretarii dispozițiilor art. 132 din Codul penal vechi [corespondent cu art. 159 din Noul Cod Penal] și a stabilit că: În cazul infracțiunilor pentru care punerea în mișcare a acțiunii penale este condiționată de introducerea unei plângeri prealabile de către persoana vătămată și asistența juridică este obligatorie potrivit art. 171 alin. 2 și 3 din Codul de procedură penală [corespondent cu art. 90 din Noul Cod de Procedură Penală], instanța dispune încetarea procesului penal ca urmare a împăcării părților numai în prezența apărătorului ales sau a apărătorului din oficiu.
Conform “Analizei deciziilor pronunțate în recursurile în interesul legii în materie penală și procesual penală cu privire la efectele acestora în contextul noilor reglementări” publicate pe site-ul Ministerului Public, efectele Deciziei Î.C.C.J. nr. 34/2008 “se mențin, cu precizarea că împăcarea (art. 159 din Noul Cod penal) nu operează decât în cazul infracțiunilor în care acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu și este prevăzută expres de lege”.

 Cauzele care inlatura raspunderea penala

Get real time updates directly on you device, subscribe now.