Câteva dintre cele mai uzuale infracţiuni contra înfăpuirii justiţiei

0

 Codul penal reglementează la Titlul IV din Partea specială, infracţiunile contra înfăptuirii justiţiei, cele mai uzuale dintre acestea urmând a vi le prezenta în continuare, pentru înţelegerea lor, alături de pedepsele asociate.

Inducerea în eroare a organelor judiciare constituie sesizarea penală, făcută prin denunț sau plângere, cu privire la existența unei fapte prevăzute de legea penală ori în legătură cu săvârșirea unei asemenea fapte de către o anumită persoană, cunoscând că aceasta este nereală. Se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

De asemenea, producerea sau ticluirea de probe nereale, în scopul de a dovedi existența unei fapte prevăzute de legea penală ori săvârșirea acesteia de către o anumită persoană, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani.

Nu se pedepsește persoana care a săvârșit inducerea în eroare a organelor judiciare, dacă declară, înainte de reținerea, arestarea sau de punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva celui față de care s-a făcut denunțul sau plângerea ori s-au produs probele, că denunțul, plângerea sau probele sunt nereale.

Tăinuirea reprezintă primirea, dobândirea, transformarea ori înlesnirea valorificării unui bun, de către o persoană care fie a cunoscut, fie a prevăzut din împrejurările concrete că acesta provine din săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală, chiar fără a cunoaște natura acesteia. Fapta se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.

Pedeapsa aplicată tăinuitorului nu poate fi mai mare decât pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta săvârșită de autor. Totodată, tăinuirea săvârșită de un membru de familie nu se pedepsește.

În cazul obstrucţionării justiţiei vorbim despre persoana care, fiind avertizată asupra consecințelor faptei sale:

  • împiedică, fără drept, organul de urmărire sau instanța să efectueze, în condițiile legii, un act procedural;
  • refuză să pună la dispoziția organului de urmărire penală, instanței sau judecătorului sindic, în tot sau în parte, datele, informațiile, înscrisurile sau bunurile deținute, care i-au fost solicitate în mod explicit, în condițiile legii, în vederea soluționării unei cause.

Fapta se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

Încheiem cu cercetarea abuzivă, constituită din întrebuințarea de promisiuni, amenințări sau violențe împotriva unei persoane urmărite sau judecate într-o cauză penală, de către un organ de cercetare penală, un procuror sau un judecător, pentru a o determina să dea ori să nu dea declarații, să dea declarații mincinoase ori să își retragă declarațiile. Aceasta se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică.

Cu aceeași pedeapsă se sancționează producerea, falsificarea ori ticluirea de probe nereale de către un organ de cercetare penală, un procuror sau un judecător.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.