CCR a decis că o prevedere referitoare la indemnizatia de maternitate este neconstituţională

0

  Curtea Constituţională a României a decis că o prevedere din OUG nr.158/2005 privind concediile şi indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, care exclude posibilitatea acordării indemnizației de maternitate calculate în raport cu toate contribuțiile pentru concedii şi indemnizații plătite de asigurat, în alte situații decât cele prevăzute expres de acest text de lege, este neconstituțională.

CCR a admis, cu unanimitate de voturi, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.33 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.158/2005, al cărui conţinut este următorul: „Pentru persoana asigurată care se află în două sau mai multe situații prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A şi B şi care desfășoară activitatea la mai mulți angajatori, la fiecare fiind asigurată conform prezentei ordonanțe de urgență, indemnizațiile se calculează şi se plătesc, după caz, de fiecare angajator”.

Potrivit Curţii Constituționale, articolul în cauză duce la excluderea unor categorii de asigurați de la dreptul de a beneficia de acordarea indemnizației de maternitate calculate în raport cu toate contribuțiile pentru concedii şi indemnizații plătite de asigurat, deși persoanele aflate în ipoteza de mai sus din același act normativ se bucură de acest drept. Astfel, prevederea ar fi contrară art.16 și art.47 alin.(2) din Constituție, întrucât, din perspectiva respectării obligației de contribuție la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, asigurații se află în situații egale, care nu justifică un tratament juridic diferențiat:

·       art. 16, alin. (1) – “Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări.”

·       art. 47, alin. (2) – “Cetățenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate plătit, la asistență medicală în unitățile sanitare de stat, la ajutor de șomaj și la alte forme de asigurări sociale publice sau private, prevăzute de lege. Cetățenii au dreptul și la măsuri de asistență socială, potrivit legii.”

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi instanței judecătorești care a sesizat Curtea Constituțională, respectiv Tribunalului București – Secția a VIII-a conflicte de muncă și asigurări sociale.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.