CCR: În cazurile de violenta in familie, membrii nu trebuie să convieţuiască

0

    CCR a declarat neconstituţional articolul din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie care stabileşte că prin membri de familie se înţelege persoanele care au stabilit relaţii asemănătoare acelora dintre soţi sau dintre părinţi şi copii, doar în cazul în care convieţuiesc.

Curtea Constituţională a României a sesizat o neconcordanţă între forma actuală a acestor reglementări şi Convenția din 11 mai 2011 a Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, ratificată de România prin Legea nr.30/2016, potrivit căreia „violenţa domestică” înseamnă toate acţiunile de violenţă fizică, sexuală, psihologică sau economică, care se produc în mediul familial sau domestic ori între foştii sau actualii soţi sau parteneri, indiferent dacă agresorul împarte sau a împărţit acelaşi domiciliu cu victima.

Mai exact, condiția conviețuirii impusă de prevederile art.5 lit.c) din Legea nr.217/2003 persoanelor care au stabilit relaţii asemănătoare acelora dintre soţi sau dintre părinţi şi copii, pentru a se putea emite un ordin de protecție, constituie o neconcordanţă între legea internă şi un tratat privitor la drepturile fundamentale ale omului.

CCR a reţinut că cerinţa convieţuirii este nerezonabilă, întrucât determină inadmisibilitatea cererii de emitere a ordinului de protecție, deși se constată exercitarea unui act de violenţă, de natură să pună în pericol viaţa, integritatea fizică sau psihică sau libertatea victimei.

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și instanței care a sesizat Curtea Constituțională, respectiv Tribunalului Timiș – Secția I civilă.

  Conform Legii nr. 217/2003, victimele violentei domestice pot solicita instantei emiterea unui ordin de protectie prin care sa se dispuna evacuarea sotului violent din locuinta familiei. Este important de subliniat faptul ca prin solicitarea acestui ordin de protectie, victima poate obtine evacuarea, indiferent daca acesta este sau nu proprietarul locuintei.

In interpretarea legii amintite, violenţa în familie reprezintă orice acţiune sau inacţiune intenţionată, cu excepţia acţiunilor de autoapărare ori de apărare, manifestată fizic sau verbal, săvârşită de către un membru de familie împotriva altui membru al aceleiaşi familii, care provoacă ori poate cauza un prejudiciu sau suferinţe fizice, psihice, sexuale, emoţionale ori psihologice, inclusiv ameninţarea cu asemenea acte, constrângerea sau privarea arbitrară de libertate. Constituie, de asemenea, violenţă în familie împiedicarea femeii de a-şi exercita drepturile şi libertăţile fundamentale. Prin urmare, violenta in familie desemneaza nu numai agresiunile fizice, ci si formele de violenta verbala, psihologica, sexuala, sau chiar spirituala la care un membru al familiei este supus.

Cererea privind ordinul de protectie va fi de competenta judecatoriei in care victima isi are domiciliul sau resedinta si poate fi introdusa de aceasta personal, sau prin reprezentant legal, fiind scutita de taxa judiciara de timbru. In acest sens, va atasam formularul de cerere: Download

Get real time updates directly on you device, subscribe now.