Ce a planificat Inspectia Judiciara pentru anul 2017

0

     Inspectia Judiciara a facut publica planificarea controalelor pe care le va desfasura in anul 2017 . Doua din punctele importante vor fi verificarea dosarele aflate pe rolul instantelor care au o vechime mai mare  de 10 ani și cele existente pe rolul parchetelor mai vechi de 2 – 5 ani.

Va prezentam Comunicatul integral:

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ
PLANIFICAREA CONTROALELOR CE VOR FI DESFĂŞURATE DE INSPECŢIA JUDICIARĂ ÎN ANUL 2017

Bucureşti, 30 decembrie 2016 – În exercitarea atribuţiilor prevăzute de art.74 alin. (1) lit. b), c), d) şi h) din Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, Inspecţia Judiciară va desfăşura în anul 2017 următoarele controale:

I. Direcţia de inspecţie judiciară pentru judecători

Semestrul I
Controale privind eficiența managerială şi modul de îndeplinire a atribuțiilor, ce decurg din legi şi regulamente, de conducerea instanței, precum şi respectarea normelor procedurale şi regulamentare de judecători şi personalul auxiliar de specialitate de la
1 o curte de apel
2 două tribunale
3 trei judecătorii
Controale privind remedierea deficiențelor ca urmare a unor verificări anterioare, dispuse prin
4 Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 854 din 14 iulie 2016
5 Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1330 din 2 noiembrie 2016
Controale tematice privind
6 identificarea şi analizarea situaţiilor în care instanţele au pronunţat hotărâri prin care au constatat intervenirea prescripţiei răspunderii penale, indiferent de etapa procesuală
7 colaborarea inter-instituţională a instanţelor cu ceilalţi parteneri din sistemul judiciar (parchete, barouri, ONRC, birouri de probaţiune, birouri de expertiză), atât din perspectiva conducerii procesului de către judecător, cât şi din perspectiva administrativ-managerială

Semestrul II
Controale privind eficiența managerială şi modul de îndeplinire a atribuțiilor, ce decurg din legi şi regulamente, de către conducerea instanței, precum şi respectarea normelor procedurale şi regulamentare de judecători şi personalul şi personalul auxiliar de specialitate de la
8 o curte de apel
9 două tribunale
10 trei judecătorii
Controale tematice privind
11 materia insolvenței (înregistrarea dosarelor noi şi repartizarea aleatorie a cauzelor).
12 incompatibilitățile şi interdicțiile (delegarea şi detașarea la alte instituții decât cele care fac parte din sistemul instanțelor judecătorești, participarea la activități extrajudiciare, participarea la emisiuni televizate, asigurarea asistenței şi a reprezentării)

Pe parcursul întregului an
Controale tematice
13 monitorizarea respectării termenelor legale de redactare a hotărârilor judecătoreşti
14 monitorizarea dosarelor cu o vechime mai mare de 10 ani, aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti
15 monitorizarea dosarelor de mare corupţie aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti

II. Direcţia de inspecţie judiciară pentru procurori

Controale privind eficiența managerială şi modul de îndeplinire a atribuțiilor, ce decurg din legi şi regulamente, de conducerea parchetelor, precum şi respectarea normelor procedurale şi regulamentare de procurori şi personalul auxiliar de specialitate de la
1 Două parchete de pe lângă curţi de apel şi parchetele arondate
Controale tematice privind
2 Verificarea măsurilor luate de procurori şi conducerile Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, parchetelor de pe lângă judecătorii, tribunale şi curți de apel, în vederea soluționării dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării
3 Verificarea măsurilor luate de procurori şi conducerile Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, parchetelor de pe lângă judecătorii, tribunale şi curţi de apel, în vederea soluționării dosarelor mai vechi de 2 ani de la data sesizării, având ca obiect săvârșirea următoarele categorii de infracțiuni, precum și măsurile dispuse pentru recuperarea prejudiciilor şi aplicarea confiscării extinse:
• – evaziune fiscală (Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale);
• – spălare de bani (art. 23 din Legea nr. 565/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor);
• – contrabandă (art. 270 – 271 din Legea 86/2006 privind Codul Vamal al României);
• – corupţie (art. 289-292 din Codul penal precum și Legea nr.78/2000);
– silvice (Codul silvic);
– conflict de interese (art. 301 din Codul penal);
• – contra mediului (Ordonanța de Urgență nr. 95/2005 privind protecția mediului).
4 Verificarea practicii parchetelor din Ministerul Public privind renunțarea la urmărirea penală, prevăzută de art. 318 din Codul de procedură penală
5 Verificarea măsurilor dispuse de procurori și conducerile parchetelor în vederea soluționării dosarelor mai vechi de 2 ani de la data sesizării, având ca obiect infracțiuni contra persoanei ca urmare a culpei medicale

Compartimentul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

Get real time updates directly on you device, subscribe now.