Platile cu cardul! Ce trebuie sa cunoasteti pentru anul 2017?

0

Platile cu cardul! Ce trebuie sa cunoasteti pentru anul 2017?

Platile cu cardul!

Ce trebuie sa cunoasteti pentru anul 2017?

CINE ARE OBLIGATIA DE A ACCEPTA INCASARI 

  •  Operatorii economici furnizori de servicii de utilitate publică, precum şi instituţiile publice care încasează impozite, taxe, amenzi, dobânzi, penalităţi de întârziere, penalităţi şi alte obligaţii de plată au obligaţia să accepte încasări şi prin intermediul cardurilor de debit şi al cardurilor de credit;
  •  Persoanele juridice care desfăşoară activităţi de comerţ cu amănuntul şi care realizează anual o cifră de afaceri mai mare de 10.000 de euro în echivalent lei au obligaţia să accepte ca mijloc de plată şi cardurile de debit şi cardurile de credit. (ex. supermarketurile)

AVANSUL IN NUMERAR  sau RETRAGEREA DE BANI

Instituţiile emitente şi acceptante de carduri întreprind toate măsurile necesare, de implementare a sistemului de acordare de avansuri în numerar la terminalele de plată, odată cu achiziţia de bunuri şi/sau servicii, pentru utilizatorii de carduri.

     Atat furnizorii de utilitati publice, cat si institutiile publice si persoanele juridice cu o cifra anuala mai mare de 10.000 euro oferă serviciul de avans în numerar la terminalele de plată în baza contractelor încheiate cu instituţiile acceptante şi pot acorda avansuri în numerar. Acestea  TREBUIE sa afişeze la loc vizibil semnul privind acordarea acestui serviciu, precum şi informaţii privind costurile serviciului.

   Avansul prevăzut se evidenţiază distinct pe bonul fiscal şi nu poate depăşi suma de 200 de lei. Tranzacţiile privind avansul în numerar se asimilează retragerilor de numerar de la bancomate, iar comisioanele aferente tranzacţiilor se stabilesc conform contractelor în vigoare între părţi. Comercianţii pot percepe, de la titularul cardului, un comision care nu poate depăşi 1% din valoarea avansului acordat.

   În cazul în care suma existentă în casă, la dispoziţia comercianţilor acceptanţi de carduri, nu acoperă suma solicitată de clientul utilizator de card, acesta va primi suma disponibilă.

CE SANCTIUNI SE POT APLICA?

   Refuzul furnizorilor de utilitati publice si a institutiile publice de a accepta încasări prin intermediul cardurilor de debit şi al cardurilor de credit se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 la 50.000 lei

   Refuzul persoanelor juridice cu o cifra anuala mai mare de 10.000 euro de a accepta ca mijloc de plată cardurile de debit şi cardurile de credit se sanctioneaza cu amenda de la  5.000 lei la 7.500 lei;

   Lipsa afişării semnului si a informaţiilor privind serviciul de acordare a avansurilor în numerar şi a costurilor serviciului se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 15.000 lei.

Platile cu cardul

Get real time updates directly on you device, subscribe now.