CEDO: Monitorizarea salariatilor, cu respectarea dreptului la viaţă privată!

0

Marea Cameră a Curţii Europene a Drepturilor Omului a schimbat decizia iniţială în Cauza Bărbulescu c. României privind concedierea unui angajat după monitorizarea comunicaţiilor sale pe Yahoo Messenger şi dovedirea folosirii acestui canal în scopuri personale, în timpul programului de lucru. Iniţial, prin hotărârea din 12 ianuarie 2016, CEDO a dat câştig de cauză angajatorului care nu ar fi încălcat drepturile salariatului, însă situaţia s-a inversat acum, în urma apelului.

Aşadar, în hotărârea luată astăzi, 5 septembrie 2017, Marea Cameră a CEDO a decis (cu unsprezece voturi la şase) că în acest caz a fost încălcat articolul 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, privind dreptul la respectarea vieții private și de familie, a domiciliului și a corespondenței.

Curtea a concluzionat că autoritățile române nu au protejat în mod adecvat dreptul domnului Bărbulescu la respect pentru viața privată și corespondența sa:

“Mai exact, instanțele naționale nu au reușit să determine dacă domnul Bărbulescu a primit o notificare anterioară din partea angajatorului privind posibilitatea monitorizării comunaţiilor sale; nici nu au dat atenţie faptului că acesta nu a fost informat despre natura sau amploarea acestor monitorizări ori gradului de intruziune în viaţa personală şi corespondenţa sa. Mai mult, instanțele naționale nu au determinat, în primul rând, motivele specifice care justificau introducerea măsurii de monitorizare; în al doilea rând, dacă angajatorul ar fi putut utiliza măsuri mai puțin intruzive în viața privată și corespondența domnului Bărbulescu; și în al treilea rând, dacă comunicațiile ar fi putut fi accesate fără știrea lui.”

Marea Cameră a CEDO a respins însă solicitările de despăgubire ale angajatului, care depășeau 250.000 de euro, și a admis acestuia doar plata a 1365 de euro cu titlu de chletuieli de judecată.

Prezentarea Cauzei Bărbulescu. În data de 12 ianuarie 2016 CEDO s-a pronunţat în cauza Bărbulescu împotriva României, stabilind că supravegherea de către angajator a comunicațiilor purtate pe Internet de angajat în timpul orelor de lucru este justificată. Cu toate acestea, decizia nu a avut caracter definitiv, fiind atacată de către petentul Bărbulescu la Marea Cameră a CEDO.

Reţinem faptul că Bărbulescu Bogdan Mihai, angajat la o companie privată ca inginer, a fost concediat după ce angajatorul a demonstrat utilizarea contului de Yahoo Messenger în scopuri personale, în timpul orelor de lucru. Mai exact, în urma unei monitorizări a comunicaţiilor efectuate de salariat, a reieşit că acesta utiliza Yahoo Messenger nu doar pentru a răspunde cererilor clienților, ci şi pentru discuţii pe chestiuni personale purtate cu fratele şi cu logodnica sa.

După ce instanţele româneşti au respins contestaţiile salariatului concediat, la data de 15.12.2008, Bărbulescu Bogdan Mihai a formulat plângere la CEDO împotriva României, invocând încălcarea articolul 8 din Convenție, adică încălcarea privind dreptul la respectarea vieții private și de familie, a domiciliului și a corespondenței.

În final, deşi la începutul lui 2016, CEDO a hotărât că “Instanțele naționale au ajuns la un echilibru corect între dreptul domnului Bărbulescu la respectarea vieții sale private și a corespondenței, în conformitate cu articolul 8, și interesele angajatorului său”, prin decizia de astăzi a Marii Camere nu se mai dă câştig de cauză angajatorului. Decizia este obligatorie pentru toate cele 47 de state care au semnat Convenția pentru Drepturile Omului.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.