Cum ar trebui să funcţioneze centrele de prevenire şi combatere a violenţei în familie

0

  Ţinând cont de faptul că la începutul acestei săptămâni Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat România într-un caz de violenţă în familie deoarece nu a protejat copilul – victimă a relelelor tratamente aplicate de tatăl său, ne-am propus ca în materialul de faţă să aruncăm o privire asupra unui subiect de interes, conex acestei probleme – funcţionarea centrelor de prevenire şi combatere a violenţei în familie.

Centre pentru adăpostirea victimelor violenței în familie. Potrivit legislaţiei în vigoare, centrele pentru adăpostirea victimelor violenței în familie, cunoscute şi ca adăposturi, ar trebui să îndeplinească următoarele atribuții principale:

asigură protecția victimelor violenței în familie și a copiilor aflați în îngrijirea lor în situații de urgență, prin găzduirea acestora în adăposturi pe o perioadă determinată, cuprinsă între 7 și 60 de zile;

oferă îngrijire medicală, asistență psihologică și consiliere juridică victimelor;

colaborează cu polițiștii și jandarmii pentru inițierea procedurilor legale, la solicitarea victimei;

asigură consilierea membrilor de familie aflați în dificultate;

sesizează autoritățile competente în cazul în care constată acte de violență în familie împotriva copiilor, și colaborează cu serviciile publice specializate pentru protecția copilului de la nivel județean și local în vederea asigurării protecției copiilor găzduiți în adăpost;

asigură protejarea victimelor violenței în familie, cu acordul acestora, prin măsuri de izolare a victimelor de agresori;

elaborează lunar rapoarte statistice privind activitățile desfășurate și categoriile de beneficiari ai serviciilor oferite de adăpost (număr de beneficiari, vârstă, sex, mediul din care provin, nivel de instruire, ocupație, venituri, stare civilă, număr de copii aflați în întreținerea lor, relația de rudenie cu agresorul, frecvența și natura agresiunii);

iniţiază şi derulează programe speciale de protecție și asistență a victimelor violenței în familie;

asigură îndeplinirea standardelor de calitate a serviciilor și a standardelor ocupaționale specifice personalului angajat;

colaborează cu autoritățile administrației publice centrale și locale implicate în combaterea violenței în familie, precum și cu organizații neguvernamentale care desfășoară activități în domeniu;

colaborează cu compartimentele specializate din cadrul direcțiilor pentru dialog, familie și solidaritate socială județene, respectiv a municipiului București, și cu alte organisme implicate în campaniile de informare și educare a comunităților-țintă, precum și pentru elaborarea materialelor promoționale specifice;

colaborează cu autoritățile publice centrale și locale în vederea soluționării unor cazuri speciale privind situația juridică a persoanelor care beneficiază de serviciile oferite în cadrul adăpostului.

Centrele de recuperare pentru victimele violenței în familie. Centrele de recuperare pentru victimele au următoarele atribuții:

asigură găzduirea și îngrijirea victimelor violenței în familie pentru o perioadă de maximum 90 de zile; în situații excepționale se poate aproba prelungirea acestei perioade până la 180 de zile, numai cu aprobarea conducerii centrului de recuperare;

asigură, prin consiliere juridică și psihologică, sprijin în vederea adaptării la o viață activă, inserția socială și profesională a victimelor;

sesizează autoritățile în cazul în care constată acte de violență în familie împotriva copiilor și colaborează cu serviciile publice specializate pentru protecția copilului de la nivel județean și local, în vederea asigurării protecției copiilor găzduiți în adăpost;

promovează programe de reinserție socială a victimelor violenței în familie;

identifică medii în care pot fi integrate victimele violenței în familie;

pot iniția și derula programe speciale de protecție și asistență a victimelor violenței în familie;

elaborează lunar rapoarte statistice privind activitățile desfășurate și categoriile de beneficiari ai serviciilor oferite de adăpost (numărul de beneficiari, vârsta, sexul, mediul din care provin, nivelul de instruire, ocupația, veniturile, starea civilă, numărul de copii aflați în întreținerea lor, relația de rudenie cu agresorul, frecvența și natura agresiunii);

colaborează cu autoritățile administrației publice centrale și locale implicate în prevenirea și combaterea violenței în familie, precum și cu organizații neguvernamentale care desfășoară activități în domeniu;

colaborează cu compartimentele specializate din cadrul direcțiilor pentru dialog, familie și solidaritate socială județene, respectiv a municipiului București, și cu alte organisme implicate în campaniile de informare și educare a comunităților-țintă, precum și pentru elaborarea materialelor promoționale specifice;

colaborează cu autoritățile publice centrale și locale în vederea soluționării unor cazuri speciale privind situația juridică a persoanelor care beneficiază de serviciile oferite în cadrul centrului de recuperare.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.