Informeaza-te ce elemente conţine certificatul de cazier judiciar!

0

   Certificatul de cazier judiciar este documentul eliberat persoanelor, care atestă situația judiciară a acestora. Potrivit legii, în certificatul de cazier judiciar se înscriu sancțiunile penale din hotărârile judecătorești rămase definitive care produc efecte juridice.

La polul opus, reţinem că în certificatul de cazier judiciar nu vom regăsi:

  • sancțiunile penale pronunțate pentru fapte săvârșite în timpul minorității;
  • măsurile de siguranță luate fără aplicarea unei pedepse, cu excepția internării medicale și a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
  • datele referitoare la persoanele față de care s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale sau față de care a fost luată una dintre măsurile preventive prevăzute de Codul de procedură penală;

Prin excepție de la ultimul punct, în situația în care certificatul de cazier judiciar este eliberat în vederea înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari, în certificatul de cazier judiciar se înscriu și date notate în mod provizoriu privind persoanele fizice sau persoanele juridice față de care s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale.

Organele de urmărire penală sau instanțele de judecată pot dispune efectuarea identificării dactiloscopice a unei persoane fizice, în cazurile în care aceasta nu prezintă un act de identitate sau există suspiciuni asupra autenticității actului prezentat, uzează de nume sau de acte de identitate false ori există indicii temeinice că a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală.

Identificarea dactiloscopică a persoanei fizice poate fi efectuată și la solicitarea autorităților competente din celelalte state membre. Această identificare se face de către formațiunile de specialitate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române sau al unităților teritoriale de poliție.

Pentru a obţine un certificat de cazier judiciar din România, persoana fizică poate depune personal cererea-tip, cu datele complete de stare civilă şi motivată, la orice subunitate de poliție în care există ghișeu de cazier judiciar însoţită de:

  • actul de identitate (cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie şi certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, carte de rezidenţă permanentă, permis de şedere temporară sau permanentă, aflate în termen de valabilitate);  Mai multe informatii despre obtinerea cazierului judiciar le regasiti pe site-ul Politiei Romane.

 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.