Cine nu poate fi avocat? Notiuni si aspecte generale!

0

Poate fi membru al unui barou din România cel care îndeplinește următoarele condiții:

 • are exercițiul drepturilor civile și politice;
 • este licențiat al unei facultăți de drept cu durata stabilită de lege;
 • nu se găsește în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de prezenta lege;
 • este apt, din punct de vedere medical, pentru exercitarea profesiei.

Cine nu poate fi avocat?

Potrivit legii, este nedemn de a fi avocat cel condamnat definitiv prin hotărâre judecătorească la pedeapsa cu închisoare pentru săvârșirea unei infracțiuni intenționate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei;

Restricţia se aplică şi pentru persoana:

 • care a săvârșit abuzuri prin care au fost încălcate drepturile și libertățile fundamentale ale omului, stabilite prin hotărâre judecătorească, sau a săvârșit abateri disciplinare grave, sancționate cu măsura excluderii din profesie, ca sancțiune disciplinară;
 • căreia i s-a aplicat pedeapsa interdicției de a exercita profesia, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească sau disciplinară;
 • în sarcina căreia s-a reținut, în baza unei hotărâri judecătorești definitive sau prin acte ale organelor profesiei de avocat, fapta de a fi exercitat sau sprijinit, sub orice formă, exercitarea fără drept de către o persoană a profesiei de avocat.

În plus, exercitarea profesiei de avocat este incompatibilă cu:

 • activitatea salarizată în cadrul altor profesii decât cea de avocat;
 • ocupațiile care lezează demnitatea și independența profesiei de avocat sau bunele moravuri;
 • exercitarea nemijlocită de fapte materiale de comerț.

Exercitarea profesiei de avocat este compatibilă numai cu:

 • calitatea de deputat sau senator, consilier în consiliile locale sau județene;
 • activități și funcții didactice în învățământul juridic superior;
 • activitatea literară și publicistică;
 • calitatea de arbitru, mediator, conciliator sau negociator, consilier fiscal, consilier în proprietate intelectuală, consilier în proprietate industrială, traducător autorizat, administrator sau lichidator în cadrul procedurilor de reorganizare și lichidare judiciară, în condițiile legii.

Cine nu poate fi avocat?     Primirea în profesie se realizează numai în baza unui examen organizat de U.N.B.R., cel puțin anual și la nivel național, potrivit prezentei legi și Statutului profesiei de avocat.

Examenul pentru primirea în profesia de avocat se susține în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților și se desfășoară în mod unitar, în centrele teritoriale ale acestuia, având la bază o metodologie elaborată și aprobată de Consiliul U.N.B.R.

Tematica examenului este unică la nivelul U.N.B.R., iar selectarea subiectelor se face de comisia națională de examen.

Comisia națională de examen este formată cu precădere din avocați – cadre didactice universitare, care au minimum 10 ani vechime în profesia de avocat. Desemnarea acesteia se face de Comisia permanentă a U.N.B.R., la propunerea barourilor.

Cine nu poate fi avocat?

Get real time updates directly on you device, subscribe now.