Conflictul de interese devine folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane

0

Conflictul de interese, din Codul penal, devine folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane

  Infracţiunea reglementată în Codul penal ca fiind conflictul de interese va deveni folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane, după ce deputaţii au adoptat cu 187 de voturi „pentru”, 71 „contra” şi 6 abţineri proiectul de lege în acest sens.

În noua formă a art. 301, folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane se referă la fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act prin care s-a obţinut un folos patrimonial pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv. Aceasta se pedepseşte cu închisoarea de la 1 la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică pe o perioadă de 3 ani.

Aşadar, faţă de actuala formă, se introduce perioada de 3 ani în care se interzice ocuparea unei funcţii publice, dar sunt eliminate precizările subliniate în continuare:

„Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.”

În plus, aceste dispoziţii nu se vor aplica în cazurile în care actul sau decizia se referă la următoarele situaţii:

  • emiterea, aprobarea sau adoptarea actelor normative;
  • exercitarea unui drept recunoscut de lege sau în îndeplinirea unei obligaţii impuse de lege, cu respectarea condiţiilor şi limitelor prevăzute de aceasta.

De asemenea, în forma recent adoptată, articolul 308. Infracţiuni de corupţie şi de serviciu comise de alte persoane, din Codul Penal prevede că „Dispoziţiile art.289 – 292, art.295, art.297 – 300 şi art.304 privitoare la funcţionarii publici se aplică în mod corespunzător şi faptelor săvârşite de către sau în legătură cu persoanele care exercită, permanent ori temporar, cu sau fără o remuneraţie, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice prevăzute la art.175 alin.(2) ori în cadrul oricărei persoane juridice”, eliminându-se astfel trimiterea la articolul 301 din conţinutul articolul 308.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.