Cuantumul stimulentului de insertie va fi majorat din luna aprilie

0

stimulentului de insertie

Cuantumul stimulentului de insertie

va fi majorat din luna aprilie   

    Ordonanţa de urgenţă nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice a completat Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.

   Potrivit completarilor aduse:

  • incepând cu drepturile lunii aprilie 2017, cuantumul stimulentului de inserţie se stabileşte la 650 lei.

    Stimulentul de insertie reprezinta un drept acordat părinților care se întorc la activitatea profesională înainte de finalizarea concediului pentru creșterea copilului. Asa cum am precizat, măsura urmează a fi aplicată începând cu drepturile lunii aprilie 2017.

   Important de precizat este faptul ca stimulentul de insertie inceteaza la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap. Cu toate acestea acordarea stimulentului de inserţie se prelungeşte daca inainte cu cel putin 60 de zile de implinirea perioadelor mentionate mai sus, persoanele obtin venituri impozabile. Perioadele de acordare a stimulentului de insertie se prelungesc astfel:

  • până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani;
  • până la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani, în cazul copilului cu handicap.

   Cererile pentru acordarea stimulentului de insertie şi documentele din care rezultă îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestuia se depune la primăria comunei, oraşului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucureşti pe raza căreia solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa. La cerere trebuie anexate urmatoarele acte:

  • copia actului de identitate al solicitantului şi a certificatului de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul ori, după caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul de către persoana care primeşte documentele;
  • actele doveditoare privind calitatea solicitantului şi relaţia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul;
  • actele doveditoare care să ateste faptul ca în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit;
  • dovada eliberată de angajator sau organele competente privind veniturile realizate;
  • orice alte documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.