Cum se calculează indemnizaţia de şomaj?

0

  În Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă se stabileşte că beneficiază de indemnizaţie de şomaj şomerii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  • au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii;
  • nu realizează venituri sau realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință, în vigoare;
  • nu îndeplinesc condițiile de pensionare, conform legii;
  • sunt înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în a căror rază teritorială își au domiciliul sau, după caz, reședința, dacă au avut ultimul loc de muncă ori au realizat venituri în acea localitate.

Astfel, indemnizația de şomaj este o sumă acordată lunar şi în mod diferențiat, în funcție de stagiul de cotizare, după cum urmează:

a) 75% din valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin un an;

b) la suma de mai sus se adaugă o sumă calculată prin aplicarea asupra mediei salariului de bază lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferențiate în funcție de stagiul de cotizare:

  • 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 3 ani;
  • 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 5 ani;
  • 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 10 ani;
  • 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 20 de ani.

Pentru absolvenți, indemnizația de şomaj este o sumă fixă, lunară, pe o perioadă de 6 luni, al cărei cuantum reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data stabilirii acesteia.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.