Cum se realizează inmatricularea societatii?

0

  Legea societăţilor nr. 31/1990 stabileşte, la art. 36, că fondatorii, primii administratori sau primii membri ai directoratului și ai consiliului de supraveghere ori un împuternicit al acestora vor cere inmatricularea societatii în registrul comerțului în a cărui rază teritorială își va avea sediul aceasta, în termen de 15 zile de la data încheierii actului constitutive.

Pe lângă cererea de înmatriculare, trebuie depuse şi următoarele documente – actul constitutiv al societății, dovada efectuării vărsămintelor în condițiile actului constitutiv, dovada sediului declarat și a disponibilității firmei, actele privind proprietatea (în cazul aporturilor în natură subscrise și vărsate la constituire) şi certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate (în cazul în care printre ele figurează și imobile), actele constatatoare ale operațiunilor încheiate în contul societății și aprobate de asociați, declarația pe propria răspundere a fondatorilor/ primilor administratori / primilor directori, respectiv a primilor membri ai directoratului și ai consiliului de supraveghere și, dacă este cazul, a primilor cenzori, că îndeplinesc condițiile prevăzute lege şi orice alte acte sau avize prevăzute de legi speciale în vederea constituirii.

Controlul legalității actelor sau faptelor care se înregistrează în registrul comerțului se exercită de justiție printr-un judecător delegat. La începutul fiecărui an judecătoresc, președintele tribunalului va delega la oficiul registrului comerțului unul sau mai mulți judecători ai tribunalului.

Judecătorul delegat va putea dispune, prin încheiere motivată, efectuarea unei expertize, în contul părților, precum și administrarea altor dovezi.

Legea mai prevede că, la societățile pe acțiuni, dacă există aporturi în natură, avantaje rezervate oricărei persoane care a participat la constituirea societății sau la tranzacții conducând la acordarea autorizației, operațiuni încheiate de fondatori pe seama societății ce se constituie și pe care aceasta urmează să le ia asupra sa, judecătorul-delegat numește, în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii, unul sau mai mulți experți din lista experților autorizați. Aceștia vor întocmi un raport cuprinzând descrierea și modul de evaluare a fiecărui bun aportat și vor evidenția dacă valoarea acestuia corespunde numărului și valorii acțiunilor acordate în schimb, precum și alte elemente indicate de judecătorul-delegat.

Aici regasiti modele acte necesare pentru inmatricularea societatii

Get real time updates directly on you device, subscribe now.