Social-Juridic

Decizia de concediere

Decizia de concediere disciplinara- elemente obligatorii

Decizia de concediere
Decizia de concediere

 

Ce trebuie sa cunoastem despre decizia de concediere/sanctionare pentru motive disciplinare?

Decizia de concediere (sanctionare) pentru motive disciplinare este prevazuta de Codul Muncii alaturi de elementele pe care aceasta trebuie, in mod obligatoriu, sa le cuprinda. Astfel, atat angajatorii, cat si angajatii trebuie sa manifeste o atentie sporita in momentul emiterii sau, dupa caz, al primirii unei astfel de decizii.

  1. Decizia de concediere se emite numai dupa efectuarea procedurii prealabile de cercetare disciplinara (cu exceptia cazului in care se aplica sanctiunea avertismetului) in caz contrar, aplicandu-se sanctiunea nulitatii absolute.
  2. Decizia de concediere trebuie sa expuna in mod clar descrierea faptei care constituie abatere disciplinara. Cu alte cuvinte, decizia de concediere care nu indica cu exactitate fapta savarsita de angajat, va fi nula. In acest context, angajatorul trebuie sa indice cu exactitate si normele nerespectate de catre angajat, precum si unde anume sunt acestea prevazute ( in contractul individual de munca, regulamentul intern, contractul colectiv de munca).
  3. Decizia de sanctionare trebuie sa cuprinda temeiul de drept in baza caruia este aplicata aceasta sanctiune disciplinara, dar si motivele pentru care angajatorul nu a luat in vedere apararile formulate de angajat in timpul procedurii prealabile a cercetarii disciplinare.
  4. In decizia de sanctionare trebuie prevazut in mod obligatoriu termenul in care aceasta poate fi contestata, precum si instanta competenta in aceasta privinta. Asemeni elementelor expuse mai sus, lipsa termenului de contestatie si a instantei competente vor atrage nulitatea absoluta a deciziei de concediere.
  5. Totodata, trebuie sa retinem ca decizia de sanctionare trebuie comunicata, personal-sub semnatura de primire, sau prin scrisoare recomandata angajatului in cel mult 5 zile de la data emiterii, data comunicarii fiind si data de la care decizia isi va produce efectele.

Asa ca, angajatori si angajati, mare atentie! Lipsa oricaruia dintre elementele expuse mai sus va atrage nulitatea absoluta a deciziei de concediere.

Prin urmare, daca decizia de concediere este atacata in instanta si se constata ca nu indeplineste cerintele prevazute de lege, aceasta va fi anulata, repunand partile in situatia anterioara emiterii acesteia.

Andreea Andrei
-consultant-

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata