Social-Juridic

Demisia

Demisia – Ce trebuie sa cunoastem despre demisie?

Demisia este reglementata de art. 81 din Codul Muncii, dispozitie legala ce cuprinde aspectele esentiale pe care trebuie sa le cunoasteti.

Demisia

  1. Demisia reprezinta actul unilateral de vointa prin care se comunica angajatorului incetarea contractului individual de munca. Aceasta se comunica angajatorului printr-o notificare scrisa.
  1. Angajatorul are obligatia de a inregistra demisia. Neinregistrarea demisiei de catre angajator constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda intre 1500-3000 lei.
  1. Demisia nu trebuie motivata. Angajatul nu are obligatia de a motiva demisia. In aceasta privinta textul de lege nu prevede nicio obligatie.
  1. Termenul de preaviz in cazul demisiei este cel prevazut in contractual individual/colectiv de munca. Cu toate acestea el nu poate fi mai mare de 20 zile lucratoare in cazul salariatilor cu functii de executie si mai mare de 45 de zile lucratoare in cazul salariatilor care ocupa functii de conducere. Durata preavizului este, in fapt, un beneficiu acordat angajatorului pentru ca acesta sa poata gasi un inlocuitor pentru angajatul care a demisionat. Salariatul poate insa sa demisioneze fara preaviz daca angajatorul insusi nu si-a respectat obligatiile contractuale sau a renuntat la acest drept total sau partial.
  1. Contractul individual de munca inceteaza la data expirarii termenului de preaviz sau la data renuntarii totale ori partiale de catre angajator la termenul de preaviz.

 Prin urmare, in momentul in care un angajat are intentia de a isi inceta raporturile contractuale cu angajatorul trebuie sa acorde atentie acestor dispozitii legale, astfel incat actul de incetare a raportului de munca sa fie indeplinit in conditiile legale impuse de normele dreptului muncii. Nicio prevedere legala nu impune angajatului sa isi continue activitatea profesionala intr-un  loc de munca, daca acesta nu mai corespunde cerintelor sale. Cu toate acestea, Codul Muncii impune respectarea unor cerinte minime, astfel incat nici drepturile angajatorului sa nu fie incalcate.

Avocat

Emilian HORCIU – Baroul Bucuresti