Despre avocaţi, asistenţă juridică şi reprezentare in penal

0

   În cadrul derulării procesului penal, legiuitorul stabileşte clar o serie de prevederi de care trebuie să ţinem cont, prevederi referitoare la avocat, asistenţă juridică şi reprezentare. activitatea avocatului

  În primul rând, reţinem că avocatul asistă sau reprezintă, în procesul penal, părțile ori subiecții procesuali principali, în condițiile legii, însă nu poate fi avocat al unei părți sau al unui subiect procesual principal soțul ori ruda până la gradul al IV-lea cu procurorul sau cu judecătoru, martorul citat în cauză, cel care a participat în aceeași cauză în calitate de judecător sau de procurer ori o altă parte sau un alt subiect procesual. ce inseamna sa fii avocat

Avocatul ales sau desemnat din oficiu este obligat să asigure asistența juridică a părților ori a subiecților procesuali principali. Părțile sau subiecții procesuali principali cu interese contrare nu pot fi asistați sau reprezentați de același avocat.

În ceea ce priveşte suspectul sau inculpatul, acesta are dreptul să fie asistat de unul ori de mai mulți avocați în tot cursul urmăririi penale, al procedurii de cameră preliminară și al judecății, iar organele judiciare sunt obligate să îi aducă la cunoștință acest drept. Asistența juridică este asigurată atunci când cel puțin unul dintre avocați este prezent. calitatile unui avocat

Persoana reținută sau arestată are dreptul să ia contact cu avocatul, asigurându-i-se confidențialitatea comunicărilor, cu respectarea măsurilor necesare de supraveghere vizuală, de pază și securitate, fără să fie interceptată sau înregistrată convorbirea dintre ei. Probele obținute cu încălcarea prezentului alineat se exclud. cariera de avocat

Este reglementat şi un caracter de obligativitate a asistenței juridice a suspectului sau a inculpatului, aceasta impunându-se în următoarele situaţii:

  • când suspectul sau inculpatul este minor, internat într-un centru de detenție ori într-un centru educativ, când este reținut sau arestat, chiar în altă cauză, când față de acesta a fost dispusă măsura de siguranță a internării medicale, chiar în altă cauză, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
  • în cazul în care organul judiciar apreciază că suspectul ori inculpatul nu și-ar putea face singur apărarea;
  • în cursul procedurii în cameră preliminară și în cursul judecății în cauzele în care legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa detențiunii pe viață sau pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani.

Referitor la avocatul din oficiu, reţinem că acesta este desemnat de către organul judiciar, atunci când asistenţa juridică este obligatorie (situaţiile de mai sus).

În tot cursul procesului penal, când asistența juridică este obligatorie, dacă avocatul ales lipsește nejustificat, nu asigură substituirea sau refuză nejustificat să exercite apărarea, deși a fost asigurată exercitarea tuturor drepturilor procesuale, organul judiciar ia măsuri pentru desemnarea unui avocat din oficiu care să îl înlocuiască, acordându-i acestuia un termen rezonabil și înlesnirile necesare pentru pregătirea unei apărări efective, făcându-se mențiune despre aceasta într-un proces-verbal ori, după caz, în încheierea de ședință.

În cursul judecății, când asistența juridică este obligatorie, dacă avocatul ales lipsește nejustificat la termenul de judecată, nu asigură substituirea sau refuză să efectueze apărarea, deși a fost asigurată exercitarea tuturor drepturilor procesuale, instanța ia măsuri pentru desemnarea unui avocat din oficiu care să îl înlocuiască, acordându-i un termen de minimum 3 zile pentru pregătirea apărării.

Avocatul din oficiu desemnat este obligat să se prezinte ori de câte ori este solicitat de organul judiciar, asigurând o apărare concretă și efectivă în cauză.

Pe final trebuie să ştim şi că delegația apărătorului din oficiu încetează la prezentarea apărătorului ales iar, dacă la judecarea cauzei avocatul lipsește și nu poate fi înlocuit, cauza se amână. Despre avocaţi,

Get real time updates directly on you device, subscribe now.