Despre conformitatea produselor pe care le cumpărăm!

0

Ştiaţi că vânzătorul este obligat să livreze consumatorului produse care sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare? Pentru a înţelege mai bine această regulă, reţinem că produsele sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare atunci când se respectă o serie de condiţii.

În primul rând, produsele trebuie să corespundă descrierii făcute de vânzător și să deţină aceleași calități ca și produsele pe care vânzătorul le-a prezentat ca mostră sau model. De asemenea, produsele trebuie să corespund oricărui scop specific solicitat de către consumator, scop făcut cunoscut vânzătorului și acceptat de acesta la încheierea contractului de vânzare-cumpărare. Alte două condiţii de respectat sunt următoarele:

  • să corespundă scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de același tip;
  • să prezinte parametri de calitate și performanțe normale, la care consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil, date fiind natura produsului și declarațiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, făcute de vânzător, de producător sau de reprezentantul acestuia, în special prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta produsului.

Nu se consideră a fi lipsă de conformitate dacă în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare consumatorul a cunoscut sau nu putea, în mod rezonabil, să nu cunoască această lipsă de conformitate ori dacă lipsa de conformitate își are originea în materialele furnizate de consumator.

Atenţie! Orice lipsă a conformității rezultată dintr-o instalare incorectă a produselor va fi considerată echivalentă cu o lipsă a conformității produselor, dacă instalarea face parte din contractul de vânzare a produselor și produsele au fost instalate de vânzător sau pe răspunderea sa.

Garanţia legală de conformitate. Vânzătorul este răspunzător față de consumator pentru orice lipsă a conformității existentă la momentul când au fost livrate produsele.

În cazul lipsei conformității, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului să i se aducă produsul la conformitate, fără plată, prin reparare sau înlocuire, sau să beneficieze de reducerea corespunzătoare a prețului ori de rezoluțiunea contractului.

Aşadar, în cazul lipsei conformității, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului în primul rând repararea produsului sau are dreptul de a solicita înlocuirea produsului, în fiecare caz fără plată, cu excepția situației în care măsura este imposibilă sau disproporționată.

Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută în cadrul unei perioade de timp, stabilită de comun acord, în scris, între vânzător și consumator, luându-se în considerare natura produselor și scopul pentru care acesta a solicitat produsele. Perioada de timp stabilită nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul, după caz, a adus la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau a predat produsul vânzătorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare.

Important!

  • în cazul reparării produsului, în acesta vor fi montate numai piese noi;
  • vânzătorul are aceleași obligații pentru produsul înlocuit ca și pentru produsul vândut initial;
  • consumatorul poate solicita o reducere corespunzătoare a prețului sau rezoluțiunea contractului în oricare dacă nu beneficiază nici de repararea, nici de înlocuirea produsului, dacă vânzătorul nu a luat măsura reparatorie într-o perioadă de timp rezonabilă sau dacă vânzătorul nu a luat măsura reparatorie, fără inconveniente semnificative pentru consumator.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.