Despre punerea copilului în plasament! Aspecte esentiale!

0

  Plasamentul copilului constituie o măsură de protecție specială, având caracter temporar, care poate fi dispusă la o persoană sau familie, un asistent maternal sau un serviciu de tip rezidențial.

Persoana sau familia care primește un copil în plasament trebuie să aibă domiciliul în România și să fie evaluată de către direcția generală de asistență socială și protecția copilului cu privire la garanțiile morale și condițiile materiale pe care trebuie să le îndeplinească pentru a primi un copil în plasament.

Pe toată durata plasamentului, domiciliul copilului se află, după caz, la persoana, familia, asistentul maternal sau la serviciul de tip rezidențial care îl are în îngrijire.

Plasamentul copilului care nu a împlinit vârsta de 3 ani poate fi dispus numai la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal, plasamentul acestuia într-un serviciu de tip rezidențial fiind interzis.

Prin excepție, se poate stabili plasamentul într-un serviciu de tip rezidențial al copilului mai mic de 3 ani, în situația în care acesta prezintă handicapuri grave, cu dependență de îngrijiri în servicii de tip rezidențial specializate.

La stabilirea măsurii de plasament trebuie urmărite:

  • plasarea copilului, cu prioritate, la familia extinsă sau la familia substitutivă;
  • menținerea fraților împreună;
  • facilitarea exercitării de către părinți a dreptului de a vizita copilul și de a menține legătura cu acesta.

Drepturile și obligațiile părintești față de copil se mențin pe toată durata măsurii plasamentului dispus de către comisia pentru protecția copilului.

Comisia pentru protecția copilului sau, după caz, instanța care a dispus plasamentul copilului î va stabili, dacă este cazul, și cuantumul contribuției lunare a părinților la întreținerea acestuia.

Dacă plata contribuției la întreținerea copilului nu este posibilă, instanța obligă părintele apt de muncă să presteze între 20 și 40 de ore lunar pentru fiecare copil, acțiuni sau lucrări de interes local, pe durata aplicării măsurii de protecție specială, pe raza administrativ-teritorială în care are domiciliul sau reședința.

De reţinut că există şi plasament în regim de urgenţă care se stabilește pentru copilul aflat în următoarele situații:

  • abuzat, neglijat sau supus oricărei forme de violență;
  • găsit sau părăsit în unități sanitare.

Plasamentul în regim de urgență se poate dispune și în cazul copilului al cărui unic ocrotitor legal sau ambii au fost reținuți, arestați, internați sau în situația în care, din orice alt motiv, aceștia nu-și pot exercita drepturile și obligațiile părintești cu privire la copil.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.