Detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale

0

  Aproape de sfârşitul lunii martie a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale, act normativ care instituie un cadru comun de dispoziţii, măsuri şi mecanisme de control, aplicabile pe teritoriul României detaşării salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale, inclusiv măsurile de prevenire şi sancţionare a oricărui abuz ori a eludării acestora. Noua lege urmează să se aplice începând cu 20 mai 2017.

Cu titlu de informare generală, actul normativ se aplică în două situaţii, mai exact în cazul:

 • întreprinderilor stabilite pe teritoriul unui stat membru, altul decât România, sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene care, în cadrul prestării de servicii transnaţionale, detaşează pe teritoriul României salariaţi cu care au stabilite raporturi de muncă;
 • întreprinderilor stabilite pe teritoriul României care, în cadrul prestării de servicii transnaţionale, detaşează, pe teritoriul unui stat membru, altul decât România, sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene, salariaţi cu care au stabilite raporturi de muncă.

În prima situaţie, atunci când vorbim despre salariaţi detaşaţi în România, întreprinderile pot aplica una dintre următoarele măsuri cu caracter transnaţional:

 • detaşarea unui salariat pe teritoriul României, în numele întreprinderii şi sub coordonarea acesteia, în cadrul unui contract încheiat între întreprinderea care face detaşarea şi beneficiarul prestării de servicii care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, dacă există un raport de muncă, pe perioada detaşării, între salariat şi întreprinderea care face detaşarea;
 • detaşarea unui salariat la o unitate sau la o întreprindere care aparţine grupului de întreprinderi, situată pe teritoriul României, dacă există un raport de muncă, pe perioada detaşării, între salariat şi întreprinderea care face detaşarea;
 • punerea la dispoziţie a unui salariat, de către un agent de muncă temporară, la o întreprindere utilizatoare stabilită sau care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, dacă există un raport de muncă, pe perioada detaşării, între salariat şi agentul de muncă temporară.

În cea de-a doua situaţie, când este vorba despre salariaţi detaşaţi în alte ţări, întreprinderile pot aplica una dintre următoarele măsuri cu caracter transnaţional:

 • detaşarea unui salariat de pe teritoriul României, în numele întreprinderii şi sub coordonarea acesteia, în cadrul unui contract încheiat între întreprinderea care face detaşarea şi beneficiarul prestării de servicii care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul unui stat membru, altul decât România, sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene, dacă există un raport de muncă, pe perioada detaşării, între salariat şi întreprinderea care face detaşarea;
 • detaşarea unui salariat de pe teritoriul României la o unitate sau la o întreprindere care aparţine grupului de întreprinderi, situată pe teritoriul unui stat membru, altul decât România, sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene, dacă există un raport de muncă, pe perioada detaşării, între salariat şi întreprinderea care face detaşarea;
 • punerea la dispoziţie a unui salariat, de către un agent de muncă temporară, la o întreprindere utilizatoare stabilită sau care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul unui stat membru, altul decât România, ori pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene, dacă există un raport de muncă, pe perioada detaşării, între salariat şi agentul de muncă temporară.

Indiferent unde sunt detaşaţi salariaţii (în România sau în alte ţări), aceştia beneficiază de condiţiile de muncă specifice, cu privire la:

 • durata maximă a timpului de muncă şi durata minimă a repausului periodic;
 • durata minimă a concediilor anuale plătite;
 • salariul minim), inclusiv compensarea sau plata muncii suplimentare;
 • condiţiile de punere la dispoziţie a salariaţilor de către agenţii de muncă temporară;
 • sănătatea şi securitatea în muncă;
 • măsurile de protecţie aplicabile condiţiilor de muncă pentru femeile însărcinate sau pentru cele care au născut recent, precum şi pentru copii şi tineri;
 • egalitatea de tratament dintre bărbaţi şi femei, precum şi alte dispoziţii în materie de nediscriminare.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.