Dezvoltatorii imobiliari obligati sa se inregistreze la ANPC

0

Dezvoltatorii imobiliari obligati sa se inregistreze la ANPC   

Dezvoltatorii imobiliari obligati sa se inregistreze la ANPC

       Potrivit art. 128 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile:

  • incepând cu data de 1 ianuarie 2017 vor putea să acorde credite, dezvoltatorii imobiliari înregistraţi de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

   În vederea înregistrării de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, dezvoltatorii imobiliari au obligaţia de a depune următoarele documente:

a) certificatul de înregistrare, în copie certificată conform cu originalul;

b) certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu datele societăţii, în copie certificată conform cu originalul;

c) certificatul constatator emis conform  Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, în copie certificată conform cu originalul;

d) actul constitutiv, în copie certificată conform cu originalul;

e) dovada că societatea comercială este operator de date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;

f) cazierul judiciar pentru persoanele responsabile cu administrarea şi conducerea societăţii;

g) declaraţie pe propria răspundere a administratorului societăţii comerciale că personalul care interacţionează cu clienţii în scopul acordării de credite dispune de cunoştinţele şi experienţa adecvate naturii, extinderii şi complexităţii activităţii vizate, îndeplinind cerinţele prevăzute în anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2016;

h) procedura de acordare a creditului.

     Dezvoltatorii imobiliari care, la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori sau, după caz, la data înaintării cererii de înregistrare, desfăşurau/desfăşoară operaţiunile imobiliare în vederea construirii, finalizării şi predării către beneficiari a unor locuinţe, precum şi coordonarea surselor de finanţare necesare realizării acestor operaţiuni, sunt obligati sa transmita Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, odată cu cererea de înregistrare, informaţii privind numărul contractelor de credit încheiate cu consumatorii aflate în curs de derulare, precum şi valoarea totală plătibilă de consumator, conform acestor contracte.

    După înregistrare, toţi dezvoltatorii imobiliari vor transmite Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, în perioada 1 ianuarie-1 martie, raportări anuale care vor cuprinde:

a) numărul contractelor de credit încheiate cu consumatorii în anul anterior, precum şi valoarea totală plătibilă de consumator conform acestor contracte;

b) informaţii privind: moneda în care se acordă creditele; costul total al creditului pentru consumator.

Dezvoltatorii imobiliari obligati sa se inregistreze la ANPC

Get real time updates directly on you device, subscribe now.