Social-Juridic

DNA – Ghid Juridic

 

DNA

DNA – simbolul românilor de combatere a corupției

DNA deține un procent de încredere de 61.4 – comparativ cu cel acordat Bisericii și Jandarmeriei

 

 Prin numeroase mesaje, ce au fost transmise departamentului de consultanță (https://ljc.ro/consultanta-juridica/), am constatat că mulți dintre cititorii noștri ne-au solicitat să publicăm un ghid de informare- formulare sesizari/plangeri/contactare – al parchetelor, în special al Direcției Naționale Anticorupție.

 În acest sens, vă punem la dispozitie un GHID COMPLET – ce conține informatii generale legate de competenta, modalitatea de solicitare a informatiilor de interes public, formulare tip si modele, ce vizeaza activitatea Direcției Naționale Anticorupție, procedura putând fi folosită și pentru celelalte Parchete din cadrul Ministerului Public.

dnaDNA

DNA

DNA – simbolul românilor de combatere a corupției

DNA deține un procent de încredere de 61.4 – comparativ cu cel acordat Bisericii și Jandarmeriei

 

  Prin numeroase mesaje, ce au fost transmise departamentului de consultanță (https://ljc.ro/consultanta-juridica/), am constatat că mulți dintre cititorii noștri ne-au solicitat să publicăm un ghid de informare- formulare sesizari/plangeri/contactare – al parchetelor, în special al Direcției Naționale Anticorupție.

 În acest sens, vă punem la dispozitie un GHID COMPLET – ce conține informatii generale legate de competenta, modalitatea de solicitare a informatiilor de interes public, formulare tip si modele, ce vizeaza activitatea Direcției Naționale Anticorupție, procedura putând fi folosită și pentru celelalte Parchete din cadrul Ministerului Public.

  Pentru început, vă facem cunoscut faptul că, DNA este o structură de parchet specializată în combaterea corupției mari și medii. Este creată ca un instrument necesar în descoperirea, investigarea și aducerea în fața instanței a cazurilor de corupție medie și mare. Prin activitatea sa, contribuie la reducerea corupției, în sprijinul unei societăți democratice apropiate de valorile europene.

DNA 1

DNA 2

DNA 3

DNA 4

DNA 5

 • DNA este o entitate independentă în raport cu instanțele judecătorești, cu parchetele de pe lângă acestea, precum și în relațiile cu celelalte autorități publice. 

CADRUL LEGAL al DNA

 • OUG 63/2013 pentru modificarea OUG 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție;
 • Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
 • Ordonanța de Urgență nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
 • Regulamentul de ordine interioara al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 1643/C/15.05.2015.

CINE LUCREAZĂ LA DNA?

DNA 6

DNA 7

LOCUL DIRECȚIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE
ÎN CADRUL MINISTERULUI PUBLIC

DNA 8

DNA 9

 • La nivel central, din punct de vedere structural, Direcția Națională Anticorupție, este organizată în secții, servicii și alte compartimente.

STRUCTURA CENTRALĂprocuror șef direcție: Laura Codruța KÖVESI
– București, Str. Știrbei Vodă nr. 79-81, cod 010106
– Telefon: 021.312.14.97 Fax: 021.314.19.11

DNA 10

  Serviciile teritoriale funcționează în localități unde se află sedii ale Curților de Apel și sunt conduse de procurori șefi, aflați în subordinea directă a procurorului șef al DNA. Aceștia sunt numiți pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii o singură dată, de către Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea procurorului șef al direcției.

SERVICII TERITORIALE

DNA 11

SURSELE DE INFORMAȚII ALE DNA
DNA 13

În activitatea curentă a Direcției Naționale Anticorupție, cele mai frecvente modalități prin care procurorii iau cunoștință despre comiterea infracțiunilor pentru care sunt competenți a efectua acte de urmărire penală, sunt:

Sesizări din partea cetățenilor și a persoanelor juridice:


DNA 14

Plângerea– situația în care o persoană încunoștințează DNA, cu privire la o vătămare care i s-a cauzat printr-o infracțiune de competența acestei direcții
Denunțul– situația în care o persoană, care deține informații despre săvârșirea unor infracțiuni de corupție, le comunică DNA
Autodenunțul situația în care o persoană, care a săvârșit o infracțiune de corupție dorește să beneficieze de circumstanțe de atenuare sau de exonerare a răspunderii penale, în condițiile legii, anunță autoritățile judiciare despre comiterea infracțiunii, înainte ca acestea din urmă să fi aflat din alte surse

– Sesizări din partea autorităților și instituțiilor publice:

DNA 26

Sesizări primite de la autoritățile cu atribuții de control, cum ar fi Garda Financiară, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Departamentul de Lupta Anti-fraudă

 • Sesizări primite de la organele de poliție;
 • Sesizări primite de la alte parchete;
 • Sesizări și informări primite de la serviciile specializate în culegerea de informații.

Sesizări din oficiu ca urmare a datelor/informațiilor obținute de procurori în activitatea curentă sau ca urmare a materialelor publicate în mass media.

DNA 16

 

IMPORTANT!

  În cadrul DNA funcționează un Birou de informare și relații publice care asigura legătura cu publicul si cu institutiile media, avand următoarele atribuții: 

 1. mijlocește și facilitează relațiile reprezentanților Direcției Naționale Anticorupție cu cei ai mijloacelor de informare în masă, naționale sau internaționale;
 2. prezintă procurorului șef direcție cererile de interviuri ale reprezentanților mass-media și stabilește locul și condițiile în care vor fi acordate;
 3. organizează conferințele de presă ale procurorului șef direcție;
 4. realizează activitățile de informare asupra evoluției urmăririi penale în diferite cauze și furnizează, cu aprobarea procurorului șef direcție, datele și informațiile noi;
 5. întocmește proiectele comunicatelor de presă, iar după aprobarea lor de către procurorul șef direcție, le difuzează operativ mass-media;
 6. monitorizează articolele din presa centrală și, cu sprijinul serviciilor teritoriale, pe cele din presa locală, cu privire la reflectarea activității Direcției Naționale Anticorupție, și întocmește zilnic o notă în acest sens;
 7. îndeplinește, prin personalul abilitat, oficiul de purtător de cuvânt al Direcției Naționale Anticorupție;
 8. identifică în presă semnalele cu privire la fapte ce ar putea constitui obiectul verificărilor efectuate de procurorii Direcției Naționale Anticorupție;
 •    O informație de interes public presupune orice informație care se referă la activitățile, sau care rezultă din activitățile unei autorități sau instituții publice.

Există însă o serie de excepții, adică informații despre care legea spune că nu pot fi făcute publice și anume datele personale, informațiile privind ancheta penală și procedurile judiciare dacă se periclitează bunul mers al anchetei, se dezvăluie surse confidențiale sau se aducere atingere unui proces echitabil.

În prezent, în cadrul structurii centrale – aceste atribuții sunt îndeplinite de procuror Ingrid Petcu.

Tel: 021.312.14.97
Adresă de poștă electronică: anticoruptie@pna.ro
Adresa : Str. Știrbei Vodă nr 79-81, sector 1, București, cod 010106

DNA 17

DNA 18

 

ATENȚIE! 

  Informațiile transmise prin intermediul unui formular on-line, direct pe site-ul DNA pentru comunicare de date despre acte de corupție – nu au caracterul unei sesizări conform art. 288-290 din Codul de procedură penală și nici al unei petiții conform OG 27/2002, cu modificările și completările ulterioare.

 • Aceste date vor fi folosite de procurori în activitatea de urmărire penală, conform dispozițiilor legale, în măsura în care vor fi considerate utile și concludente.
          – Adresă de e-mail: anticoruptie@pna.ro
          – telefonul anticorupției: (004)021.312.73.99, care funcționează permanent.

       

     Pentru a putea fi luată în considerare, orice sesizare trebuie să cuprindă obligatoriu anumite elemente, așa cum sunt prevăzute în Codul de procedură penală, la articolul 289 și la articolul 290.

DNA 19

Aceste elemente sunt:

 • Numele și prenumele;
 • Datele de identificare (adresă, CNP);
 • Indicarea făptuitorului, dacă este cunoscut;
 • Descrierea faptei care formează obiectul plângerii;
 • Indicarea mijloacelor de probă;
 • Data și semnătura.

DNA 20

RAPORTUL DE ACTIVITATE al DNA – pentru anul 2015

DNA 21

DNA 22

DNA 23

DNA 24

DNA 25

DNA 26

DNA 27

DNA 28 

NIVELUL DE ÎNCREDERE AL ROMÂNILOR ÎN DNA
DNA 29

     Dintre toate instituțiile care se bucură de încrederea românilor într-o proporție mai mică sau mai mare, DNA a cunoscut o ascensiune importantă comparativ cu celelalte. Concret, din decembrie 2014, DNA s-a aflat într-o continuă creștere, ajungând ca în luna aprilie 2015 să se bucure de un procent de încredere comparativ cu cel acordat Bisericii și Jandarmeriei.

 • În luna aprilie 2015, 61,4% dintre respondenți aveau multă și foarte multă încredere în DNA.

 

REACȚIA procentului de 38,6 – a ROMÂNILOR… INDECIȘI

(suspecți, denunțați, inculpați, condamnati, etc. …)

DNA 30

 

DNA în Raportul privind Progresul României în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare(MCV)

DNA 31

      În ianuarie 2016, Comisia Europeană a publicat Raportul privind Progresul României în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV). DNA este lăudată în raport pentru progresele impresionante din lupta împotriva corupţiei. Direcţia reacţionează oficial la raportul MCV, amintind principalele puncte care vitează activitatea de combatere a corupţiei.

 • în cursul anului 2015, DNA a trimis în judecată peste 1 250 de inculpați, printre aceștia numărându-se prim-ministrul, foști miniștri, parlamentari, primari, președinți ai Consiliilor județene, judecători, procurori și o gamă largă de înalți funcționari. De asemenea, se notează că DNA și-a intensificat măsurile intermediare de înghețare a averilor în aceste cazuri, cuantumul averilor înghețate fiind de 452 de milioane euro. Combaterea practicilor de corupție în sistemul judiciar a reprezentat o prioritate pentru DNA și pentru autoritățile judiciare.
 • Numărul de cazuri scoase la iveală a crescut în ultimii ani și sistemul judiciar a arătat din ce în ce mai mult că dorește să demonstreze că are standarde înalte de integritate.

DNA 32

dna

[/vc_column_text][/kleo_restrict][/vc_column][/vc_row]