Evacuarea sotului violent – procedura si model cerere

0

Evacuarea sotului violent

Evacuarea sotului violent – cum sa ne aparam impotriva violentei in familie?

Ca urmare a numeroaselor intrebari primite pe aceasta tema, va prezentam in cele ce urmeaza procedura pe care victimele violentei domestice o pot urma in scopul de a obtine evacuarea sotului violent din locuinta familiei.

Astfel, prin modificarile aduse Legii nr. 217/2003, victimele violentei domestice pot solicita instantei emiterea unui ordin de protectie prin care sa se dispuna evacuarea sotului violent din locuinta familiei. Este important de subliniat faptul ca prin solicitarea acestui ordin de protectie, victima poate obtine evacuarea sotului violent, indiferent daca acesta este sau nu proprietarul locuintei.

In interpretarea legii amintite, violenţa în familie reprezintă orice acţiune sau inacţiune intenţionată, cu excepţia acţiunilor de autoapărare ori de apărare, manifestată fizic sau verbal, săvârşită de către un membru de familie împotriva altui membru al aceleiaşi familii, care provoacă ori poate cauza un prejudiciu sau suferinţe fizice, psihice, sexuale, emoţionale ori psihologice, inclusiv ameninţarea cu asemenea acte, constrângerea sau privarea arbitrară de libertate. Constituie, de asemenea, violenţă în familie împiedicarea femeii de a-şi exercita drepturile şi libertăţile fundamentale. Prin urmare, violenta in familie desemneaza nu numai agresiunile fizice, ci si formele de violenta verbala, psihologica, sexuala, sau chiar spirituala la care un membru al familiei este supus.

Introdus relativ recent in legislatia romaneasca, ordinul de protectie reprezinta o importanta metoda de aparare impotriva abuzurilor domestice, intrucat, in cazurile urgente, ordinul de protectie prin care se dispune evacuarea sotului violent se poate emite in chiar ziua introducerii cererii. Daca totusi situatia nu o impune, cererea se va judeca in cel mult 72 de ore, cu citarea partilor si participarea obligatorie a procurorului, pronuntarea putand fi amanata pentru cel mult 24 de ore.

Evacuarea sotului violentCererea privind ordinul de protectie va fi de competenta judecatoriei in care victima isi are domiciliul sau resedinta si poate fi introdusa de aceasta personal, sau prin reprezentant legal, fiind scutita de taxa judiciara de timbru. In acest sens, va atasam formularul de cerere: Download

Hotararea prin care se emite ordinul de protectie se va pune in executare de indata, daca este cazul cu ajutorul sau sub supravegherea organelor de politie care au indatorirea de a veghea asupra modului in care hotararea este respectata. Este important sa cunoastem faptul ca, prin aceeasi hotarare, instanta, in masura in care considera necesar pentru mai buna solutionare a cauzei, poate dispune ca sotul violent sa urmeze consiliere psihologica ori tratament specializat. In cazul in care evacuarea sotului violent se dovedeste a fi o masura nerespectata, agresorul va raspunde in fata legii pentru infractiunea de nerespectare a hotararilor judecatoresti, infractiune pedepsita de lege cu inchisoarea de la o luna la un an.

Este bine sa cunoastem faptul ca ordinul de protectie, precum si celelalte masuri impuse de instanta (cum sunt cele de obligare a sotului violent sa urmeze tratamente specializate ori consiliere psihologica) se pot dispune pe o perioada de cel mult 6 luni. Cu toate acestea, in cazul in care exista indicii ca viata sau integritatea victimei sunt in continuare in pericol, aceasta poate solicita, la expirarea duratei masurii, un nou ordin de protectie.

Totodata, trebuie sa mentionam faptul ca hotararea prin care se dispune ordinul de protectie este supusa recursului. Astfel, in termen de 3 zile de la pronuntare- cand hotararea s-a dat cu citarea partilor, sau de la comunicare- atunci cand hotararea s-a dat fara citarea partilor, aceasta poate fi atacata cu recurs. Recursul poate suspenda executarea hotararii, insa numai sub conditia platii unei cautiuni al carei cuantum va fi stabilit de catre instanta de recurs.

Mare atentie insa, in cazul in care instanta dispune evacuarea sotului violent pe durata maxima, acesta poate solicita revocarea masurii daca indeplineste, cumulativ, urmatoarele conditii:

  • a respectat interdicţiile sau obligaţiile impuse;
  • a urmat consiliere psihologică, psihoterapie, tratament de dezintoxicare ori orice altă formă de consiliere sau terapie care a fost stabilită în sarcina sa ori care i-a fost recomandată sau a respectat măsurile de siguranţă, dacă asemenea măsuri s-au luat, potrivit legii;
  • dacă există indicii temeinice că agresorul nu mai prezintă un real pericol pentru victima violenţei sau pentru familia acesteia.

Cererea de revocare se va solutiona cu citarea părţilor şi a unităţii de poliţie care a pus în executare ordinul de protecţie a cărui revocare se solicită, precum si cu participarea obligatorie a procurorului.

 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.