Social-Juridic

Evaziunea fiscala

Evaziunea fiscala

Ce este evaziunea fiscala si cum este aceasta infractiune sanctionata de legislatia penala?

 

 

Evaziunea fiscala
Evaziunea fiscala

             Evaziunea fiscala reprezinta o infractiune care a dobandit in ultimii ani o rata mare a infractionalitatii fiscale. Legislatia care reglementeaza aceasta infractiune a suferit o serie de modificari in functie de realitatea existenta. In prezent, baza legislativa a acestei infractiuni este reglementata de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.

 

Evaziunea fiscala se poate savarsi potrivit art. 9 din legea mentionata in urmatoarele forme:

 • ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile;
 • omisiunea, in tot sau in parte, a evidentierii, în actele contabile ori in alte documente legale, a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate;
 • evidentierea, in actele contabile sau in alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive;
 • alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor;
 • executarea de evidente contabile duble, folosindu-se inscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor;
 • sustragerea de la efectuarea verificarilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictiva ori declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate;
 • substituirea, degradarea sau instrainarea de catre debitor ori de catre terte persoane a bunurilor sechestrate in conformitate cu prevederileCodului de procedură fiscală şi ale Codului de procedură penală.

       Sanctiunea prevazuta pentru evaziunea fiscala savarsita in una din modalitatile enumerate este inchisoarea de la 2 ani la 8 ani şi interzicerea unor drepturi. Legiuitorul a inteles sa prevada si doua forme agravate ale acestei infractiuni in sensul ca:

 • daca s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, limita minima a pedepsei prevazute de lege şi limita maxima a acesteia se majorează cu 5 ani;
 • daca s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei nationale, limita minimă a pedepsei prevazute de lege şi limita maxima a acesteia se majorează cu 7 ani.

 

De asemenea, legiuitorul a inteles sa reglemeteze si o modalitate de reducere a pedepsei prevazute pentru evanziunea fiscala savarsita, respectiv daca in cursul urmaririi penale sau al judecatii, pana la primul termen de judecata, inculpatul acopera integral pretentiile partii civile, limitele prevazute de lege pentru fapta savarsita se reduc la jumătate. Acest fapt este, insa posibil, doar daca faptuitorul nu a mai savarsit o infracţiune prevazuta de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale* intr-un interval de 5 ani de la comiterea faptei si pentru care a beneficiat de o reducere similara.

Scurte consideratii privind sanctionarea infractiunii de evaziune fiscala:

         Apreciem ca in vechea reglementare a acestei infractiuni recuperarea prejudiciului era mult mai bine incurajata, intrucat consideram ca in cazul infractiunilor economice scopul principal nu este aplicarea unor pedepse mult majorate, ci recuperarea efectiva a sumelor de bani care reprezinta prejudiciul cauzat de evaziunea fiscala savarsita. Astfel in vechea reglementare se prevedea faptul ca:

 • daca prejudiciul cauzat si recuperat era de pana la 100.000 euro, se putea aplica pedeapsa cu amenda;
 • daca prejudiciul cauzat si recuperat era de pana la 50.000 euro, se aplica o sanctiune administrativa.

       Prin urmare, din punctul nostru de vedere vechea reglementare a infractiunii de evaziune fiscala era mai favorabila recuperarii prejudiciului si oferea inculpatului care a savarsit infractiunea o optiune serioasa de a evita pedeapsa cu inchisoarea, ceea ce il determina, daca putem afirma in acest mod, sa isi rascumpere libertatea acoperind prejudiciul cauzat.

 

*
Legea nr. 241/2005 prevede de asemenea si alte infractiuni savarsite in legatura cu infractiunea de evaziune fiscala

“Art. 3.

Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani fapta contribuabilului care nu reface, cu intentie sau din culpa, documentele de evidenta contabila distruse, in termenul înscris în documentele de control.

Art. 4.

Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 6 ani refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu, in scopul impiedicarii verificarilor financiare, fiscale sau vamale, in termen de cel mult 15 zile de la somaţie.

Art. 5.

Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 6 ani impiedicarea, sub orice forma, a organelor competente de a intra, in condiţiile prevazute de lege, in sedii, incinte ori pe terenuri, cu scopul efectuarii verificarilor financiare, fiscale sau vamale

Art. 7.

(1) Constituie infractiune si se pedepseşte cu inchisoare de la un an la 5 ani şi interzicerea unor drepturi detinerea sau punerea în circulatie, fara drept, a timbrelor, banderolelor ori formularelor tipizate, utilizate în domeniul fiscal, cu regim special.

(2) Constituie infractiune si se pedepseşte cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi tipsrirea, folosirea, detinerea sau punerea în circulatie, cu stiintă, de timbre, banderole ori formulare tipizate, utilizate in domeniul fiscal, cu regim special, falsificate.

Art. 8.

(1) Constituie infractiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 ani la 10 ani şi interzicerea unor drepturi stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contributiilor, având ca rezultat obţinerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensari datorate bugetului general consolidat.

(2) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 5 ani la 15 ani şi interzicerea unor drepturi asocierea în vederea savarsirii faptei prevazute la alin. (1).

(3) Tentativa faptelor prevăzute la alin. (1) şi (2) se pedepseşte.”