Exceptia netimbrarii – notiune si model cerere

0

    Taxele de timbru se pot achita odata cu introducerea cererii de chemare in judecata sau, ulterior introducerii cererii de chemare in judecata, in momentul in care instanta de judecata comunica reclamantului cuantumul taxei de timbru. In situatia in care reclamantul nu se conformeaza dispozitiilor impuse de catre instanta cererea va fi anulata.

    Trebuie precizat faptul ca, spre deosebire de codul de procedura anterior, in actuala legislatie reclamantul trebuie sa achite taxa de timbru in cursul procedurii administrative, in interiorul careia judecatorul verifica daca sunt indeplinite conditiile cerute de lege pentru cererea de chemare in judecata. Prin urmare, in actuala legislatie, exceptia netimbrarii isi gaseste utilitate in cadrul procedurii ce se desfasoara in fata completului de judecata, respectiv in situatiile in care se formuleaza o cerere completatoare, cerere de interventie, de recuzare, etc.

  Sanctiunea anularii cererii se materializează prin intermediul exceptiei de netimbrare sau timbrare necorespunzătoare (insuficienta timbrare), care este o exceptie de procedură, intrucat vizează neindeplinirea unor cerinte ale procedurii de judecată. Prin urmare, in cursul judecatii se poate invoca aceasta exceptie. Exceptia de netimbrare sau de insuficienta timbrare are un caracter peremptoriu si face de prisos analizarea oricărei alte cereri sau exceptii.

     In situatia in care actiunea are mai multe capete de cerere, pentru fiecare in capat de cerere se datorează o taxă de timbre in mod separat. Netimbrarea unuia din capatele de cerere nu atrage implicit anularea celorlalte petite ce au fost timbrate corespunzător. Reclamantul trebuie să prezinte dovezile de plată pentru fiecare petit, iar cel rămas netimbrat va fi anulat drept consecinta. In niciun caz nu se va tine seama de valoarea totală a taxei de timbru, pe actiune, astfel ca necomplinirea ei să atragă anularea în întregime a actiunii.

     Exceptia netimbrarii nu poate fi admisă nici când taxa de timbru este achitată de către o altă persoană decât reclamantul, intrucât obligatia de plată a taxei de timbru nu are caracter personal. Este suficient să se probeze că a fost achitată suma corectă în contul corect, indiferent de la cine provine plata.

      O problema aparte ivita in practica judiciara a fost situatia in care ambele parti lipsesc de la termenul de judecata pentru care reclamantul a fost citat sa timbreze, iar partile nu au solicitat judecarea in lipsa. Astfel, unele instante au dispus suspendarea judecatii cauzei, iar altele au invocat din oficiu exceptia de netimbrare.

     Această problemă a făcut obiectul dezbaterii in cadrul unei întâlnirii dintre conducerea CSM si membrii Comisiei pentru unificarea practicii judiciare din cadrul CSM cu presedintele Sectiei civile de la ICCJ, reprezentantul PICCJ si presedintii sectiilor civile. In legătură cu această problemă de drept au fost exprimate două opinii. Intr-o primă opinie, s-a apreciat că se impune anularea cererii ca netimbrată intrucât obligatia de plată a taxei judiciare de timbru trebuie îndeplinită anticipat. In a doua opinie s-a sustinut că, în acest caz, se impune suspendarea cauzei cu motivarea că prin judecarea în lipsă a unei cereri, fie si pe cale de exceptie, se incalcă principii fundamentale ale dreptului civil: contradictorialitate, oralitate, respectiv dreptul la apărare.

    In cadrul Minutei adoptate de CSM, s-a stabilit că cea de-a doua opinie este corectă, astfel că in cazul în care părțile nu au solicitat judecarea în lipsă, solutia legală este de a suspenda cauza, si nu de a ridica din oficiu exceptia netimbrării.

    Precizam faptul ca paratul are posibilitatea sa invoce atat oral cat si in scris exceptia netimbrarii sau insuficientei timbrari. Va prezentam mai jos un model de cerere prin intermediul careia se poate invoca exceptia netimbrarii sau insuficientei timbrari.

D O M N U L E   P R E Ş E D I N T E,

 

             Subsemnatul/a …………………..cu domiciliul in….., indentificat/a cu CI  seria….. nr…….. eliberata de …la data de…….,,,,,,,,, avand codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de  procedura in (in situatia in care se doreste alegere unui alt domiciliu pentru comunicarea actelor) reprezentat prin avocat ………….cu sediul in …………….. date de contact………….

sau

Subscrisa (denumirea persoanei juridice), cu sediul in…………inregistrata la Oficiul Registrului Comertului………. sub nr……….avand CUI……., cont bancar……….reprezentata de……..in calitate de ……….(administrator/director/ – se va trece persoana care are calitatea de a reprezenta societatea) cu sediul procesual ales pentru comunicarea actelor de  procedura in ………….reprezentat prin avocat ………….cu sediul in …………….. date de contact………….

in  contradictoriu cu

  • reclamantul/reclamanta/intervenient/……….cu domiciliul/sediul in….., indentificat/a cu CI  seria….. nr…….. eliberata de …la data de…….,,,,,,,,, avand codul numeric personal …..,

inteleg sa invoc prin prezenta cerere 

EXCEPTIA NETIMBRARII / INSUFICIENTEI TIMBRARI

 

  • in ceea ce priveste cererea de chemare in judecata/ interventie/ recuzare/ completatoare, etc  formulata de reclamant/intervenient
  • sau cu privire la capatul/capetele de cerere…….

De asemenea,  solicit  Onoratei Instante sa dispuna:

  •  admiterea exceptiei netimbrarii / insuficientei timbrari ;
  •  anularea cererii formulate. 

SITUATIA DE FAPT 

    In fapt,

  • avand in vedere faptul ca la termenul din data de…….instanta de judecata a dispus achitarea unei taxe de timbru in cuantum de….. de catre reclamant/intervenient;
  • avand in vedere faptul ca la termenul acordat in acest sens reclamantul/intervenientul……nu s-a conformat dispozitiilor impuse de catre Onorata Instanta, in sensul ca nu a achitat taxa de timbru/ a achitat-o partial;

 

solicitam Onoratei Instante sa dispuna admiterea exceptiei invocate cu consecinta anularii cererii.

       .

DATA                                                                                                      PARAT/INTIMAT

 

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI/TRIBUNALULUI/ …………

 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.