Formarea profesională ca metodă de stimulare a ocupării forţei de muncă

0

Există o serie de măsuri în sarcina Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă prin care se doreşte creșterea șanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă. Vorbim despre informarea și consilierea profesională, medierea muncii, formarea profesională, evaluarea și certificarea competențelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale, consultanță și asistență pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri şi completarea veniturilor salariale ale angajaților. În continuare ne vom centra atenţia pe formarea profesională.

Mai întâi, de reţinut faptul că persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot participa la programe de formare profesională care să le asigure creșterea și diversificarea competențelor profesionale în scopul asigurării mobilității și reintegrării pe piața muncii.

Formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se face ținându-se seama de cerințele de moment și de perspectivă ale pieței muncii și în concordanță cu opțiunile și aptitudinile individuale ale persoanelor respective. Ca exemple concrete, formele prin care se realizează formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă sunt: cursuri ori stagii de practică și specializare.

Accesul la programele de formare profesională se face în urma activității de informare și consiliere profesională sau de mediere, programele fiind organizate în mod distinct pe niveluri de pregătire și specializări, precum și pe categorii și grupuri de persoane.

Şomerii și persoanele care desfășoară activități în mediul rural și nu realizează venituri lunare sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință în vigoare și care sunt înregistrate la agențiile pentru ocuparea forței de muncă beneficiază, în mod gratuit, de servicii de formare profesională.

Serviciile de formare profesională se asigură, gratuit, la cererea persoanelor angajate, cu acordul angajatorului, sau la cererea angajatorului, și pentru persoanele aflate în următoarele situații:

  • au reluat activitatea ca urmare a încetării concediului pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani sau 7 ani în cazul copilului cu handicap;
  • au reluat activitatea după perioada îndeplinirii serviciului militar activ;
  • au reluat activitatea ca urmare a recuperării capacității de muncă după pensionarea pentru invaliditate.

Prevederile menţionate anterior se aplică în cazul în care cererea este formulată în termen de 12 luni de la data reluării activității persoanelor, o singură dată pentru fiecare situație.

De asemenea, cei aflaţi în detenție care mai au de executat maxim 9 luni până la ultima zi de executare a pedepsei, pot urma un program de formare profesională organizat de agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, cheltuielile necesare pregătirii profesionale fiind suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

De reţinut şi faptul că persoanele care beneficiază de servicii de formare profesională gratuite și se încadrează în muncă, potrivit legii, pot beneficia în continuare, până la finalizarea programului de formare profesională început, de serviciile de formare profesională gratuite la care aveau dreptul dacă nu s-ar fi angajat.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.