Funcţionarii publici nu vor mai primi sporul de solicitare neuropsihică de 50%

0

  Personalul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nu va mai beneficia de sporul pentru risc și suprasolicitare neurospihică de 50%, aplicat la salariul de bază lunar, după ce Camera Deputaţilor a hotărât eliminarea totală a acestei propuneri legislative. De altfel, prevederea în cauză a fost subiectul a numeroase polemici, fiind dezbătută şi la Curtea Constituţională a României.

Astfel, Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional, a adoptat cu 212 voturi „pentru”, 38 „împotrivă” şi 6 abţineri proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, eliminând în întregime articolul referitor la acest spor:

„Pentru compensarea activității specifice, personalul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici beneficiază și de un spor pentru risc și suprasolicitare neurospihică de 50%, aplicat la salariul de bază lunar, care face parte din acesta și care constituie bază de calcul pentru sporuri și alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de bază”

Proiectul a avut un parcurs legislativ îndelungat, fiind depus în 2015, adoptat în 2016 şi ulterior dezbătut de CCR, care a decis la începutul acestui an că textul articolului în cauză este parţial neconstituţional, în sensul în care problema o constituie nu sporul în sine, ci includerea lui în baza de calcul pentru sporuri și alte drepturi.

Într-un final, acest articol a fost eliminat în întregime, în raportul comun al Comisiei pentru muncă, Comisiei pentru administraţie publică şi Comisiei juridice din Camera Deputaţilor, fiind menţionat faptul că această decizie a fost luată atât în baza hotărârii CCR, cât şi din cauza următoarelor aspecte:

  • există o lege-cadru prin care este stabilită salarizarea personalului plătit din fonduri publice, inclusiv acordarea unor sporuri la salariile de bază iar adoptarea unor asemenea prevederi ar crea un precedent care să ducă la apariţia unor reglementări subiective, de acordare a unor sporuri salariale prin legi ce reglementează statute profesionale;
  • adoptarea unei astfel de măsuri ar crea discriminări faţă de alte categorii profesionale plătite din fonduri publice, pentru care s-ar justifica acordarea unui astfel de spor.
  • în acest moment este în lucru la nivel guvernamental un proiect de act normativ privind reorganizarea cadrului legal privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prin care se poate stabili acordarea unor drepturi pentru anumite categorii profesionale, în funcţie de specificul activităţii.
  • acordarea unor sporuri, cu caracter permanent sau ocazional nu reglează, pe fond, o salarizare echitabilă pentru anumite segmente de funcţionari publici, salarizare care trebuie corectată şi corelată printr-un act normativ unic, pentru tot personalul plătit din fonduri publice, ţinând cont de specificul activităţii desfăşurate.