Hotararea Asociatiei de Proprietari – aspecte legale esentiale

0

HOTARAREA ASOCIATIEI DE PROPRIETARI

Hotararea Asociatiei de Proprietari – ce trebuie sa cunoastem despre dispozitiile legale aplicabile!

 

   Hotararea Asociatiei de Proprietari reprezinta actul prin care proprietarii constituiti intr-o asociatie pot lua decizii cu privire la intreg ansamblu de apartamente si in legatura cu toti propritarii din cadrul acestuia indifferent daca sunt sau nu membrii ai asociatiei de proprietari.

  Pentru a putea fi adoptata o astfel de hotarare trebuie indeplinite o serie de formalitati, astfel incat aceasta sa indeplineasca cerintele prevazute de Legea 230/2007. Cu privire la acest aspect, trebuie acordata o mare atentie, intrucat daca hotararea nu este adopdata in conditiile legii, aceasta poate fi anulata in instanta.

DE RETINUT

In cazul in care Hotararea Asociatiei de Proprietari nu este adoptata in conditii de legalitate aceasta poate fi atacata de oricare din proprietari, idiferent daca acestia sunt sau nu membri ai asociatiei de proprietari.

Pentru ca Hotararea Asociatiei de Proprietari sa indeplineasca conditii impuse de lege trebuie sa respecte urmatoarele cerinte:

  • Adunarea generala ordinara se convoaca o singura data pe an, in primul trimestru, de catre presedintele asociatiei de proprietari sau de catre comitetul executiv;
  • Adunarea generala extraordinara se convoaca in situatii speciale sau de urgenta, de catre comitetul executiv sau de catre cel putin 20% din numarul proprietarilor membri ai asociatiei de proprietar;
  • Proprietarii trebuie anuntati, prin afisare la loc vizibil sau pe baza de tabel nominal convocator cu cel puţin 7 zile inainte de data stabilita, inclusiv cu privire la ordinea de zi a adunarii generale. Ordinea de zi anuntata se poate completa prin hotarare a adunarii generale.
  • Adunarea generala poate adopta hotarari, daca majoritatea proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari (jumatate plus unu) sunt prezenti personal sau prin reprezentant legal.
  • Daca la prima convocare nu este întrunit cvorumul necesar de jumatate plus unu, adunarea generala va fi suspendata şi reconvocata în termen de maximum 10 zile de la data primei convocari.
  • La adunarea generala reconvocata, daca exista dovada ca toti membrii asociatiei de proprietari au fost convocati, hotararile pot fi adoptate, indiferent de numarul membrilor prezenti, prin votul majoritatii acestora.

DE RETINUT

Hotararea adunarii generale a asociatiei de proprietari este obligatorie si pentru proprietarii din condominiu care nu au fost prezenti la adunarea generala, precum şi pentru proprietarii care nu sunt membri ai asociatiei de proprietari.


 hotararea asoc  Daca hotararea adunarii generale este contrara legii, statutului sau acordului de asociere a asociatiei de proprietari ori este de natura sa produca daune intereselor proprietarilor, acestia pot ataca in justitie respectiva hotarare, în termen de 45 de zile de la adoptarea acesteia. Actionarea in justitie nu intrerupe executarea hotararii decat in cazul in care instanta dispune suspendarea acesteia.

IMPORTANT

Prin Decizia pronuntata de ICCJ, respectiv 670/2011 Curtea a decis:

Admite excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi constată că sintagma “de la adoptarea acesteia” este neconstituţională”

  • ceea ce inseamna ca pentru proprietarii care nu au luat la cunostinta de hotararea adunarii generale ordinare sau extraordinare, termenul de 45 de zile curge de la momentul in care acestia au luat la cunostinta.

 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.