Social-Juridic

Incuviintarea executarii se “reintoarce” la instanta

Suspendarea executarii silite

      Incuviintarea executarii – modificari legislative

Incuviintarea executarii silite – Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 1/2016

       Conform modificarilor aduse Codului de Procedura Civila incuviintarea executarii silite se va efectua de catre instanta de executare. Anterior acestor modificari, aceasta atributie a fost data in competenta executorilor judecatoresti. Prin urmare, Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 1/2016 privind modificarea Codului de procedura civila  restabileste competenta de incuviintare a executarii silite in atributiile instantelor judecatoresti.

“Art. 651.

(1) Instanţa de executare este judecătoria în a cărei circumscripţie se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul debitorului, în afara cazurilor în care legea dispune altfel. Dacă domiciliul sau, după caz, sediul debitorului nu se află în ţară, este competentă judecătoria în a cărei circumscripţie se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul creditorului, iar dacă acesta nu se află în ţară, judecătoria în a cărei circumscripţie se află sediul biroului executorului judecătoresc învestit de creditor.

(2) Schimbarea domiciliului sau sediului debitorului ori, după caz, al creditorului după începerea executării silite nu atrage schimbarea competenţei instanţei de executare.

(3) Instanţa de executare soluţionează cererile de încuviinţare a executării silite, contestaţiile la executare, precum şi orice alte incidente apărute în cursul executării silite, cu excepţia celor date de lege în competenţa altor instanţe sau organe.

(4) În toate cazurile instanţa de executare se pronunţă prin încheiere executorie care poate fi atacată numai cu apel, în termen de 10 zile de la comunicare, dacă prin lege nu se dispune altfel.”

         Daca cererea de executare a fost incuviintata, executorul judecătoresc va comunica debitorului o copie de pe incheiere, impreună cu o copie, certificata de executor pentru conformitate cu originalul, a titlului executoriu si, daca legea nu prevede altfel, o somaţie. Comunicarea titlului executoriu si a somatiei, cu exceptia cazurilor în care legea prevede ca executarea se face fara somatie ori fara comunicarea titlului executoriu catre debitor, este prevazuta sub sanctiunea nulitatii executarii.