Social-Juridic

Infiintarea unei Persoane Fizice Autorizate

Infiintarea unei persoane fizice autorizate

Infiintarea unei Persoane Fizice Autorizate: procedura prin care devii PFA

Infiintarea unei persoane fizice autorizate poate parea o procedura greoaie initial, insa suntem disponibili in a te ajuta sa demarezi toate etapele necesare. In acest sens, cei interesati trebuie sa afle ca procedura de infiintare a unei persoane fizice autorizate este una relativ usoara si de scurta durata.

 

Infiintarea unei persoane fizice autorizate
Infiintarea unei persoane fizice autorizate

 

Astfel, pentru infiintarea unei persoane fizice autorizate trebuie, mai intai, sa indeplinesti o operatiune prealabila de verificare a disponibilitatii si rezervarii  denumirii. Aceasta operatiune se efectueza la Oficiul Registrului Comertului, iar abia apoi se poate inregistra infiintarea unei persoane fizice autorizate.

Potrivit legii, pot desfasura activitati economice dupa infiintarea unei persoane fizice autorizate, persoanele care:

 • au implinit varsta de 18 ani;
 • nu au săvârşit fapte sancţionate de legile financiare, vamale şi cele care privesc disciplina financiar-fiscală, de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal;
 • declară pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi al protecţiei muncii.

Totodata, este necesar ca persoanele fizice care solicita infiintarea sa detina un drept de folosinta asupra imobilului ce va fi declarat ca sediu profesional.

Pentru infiintarea unei persoane fizice autorizate va sunt necesare urmatoarele documente:

 1. Cererea de înregistrare;
 2. Cerere privind înregistrarea fiscală;
 3. Declaraţia-tip pe propria răspundere care să ateste că nu desfăşoară activitate la sediul profesional, sedii secundare sau în afara acestora sau care să ateste  îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii;
 4. Cartea de identitate sau paşaportul titularului PFA;
 5. Documentele care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional/punctelor de lucru;
 6. Specimenul de semnătură al persoanei fizice autorizate;
 7. Dacă este cazul:
  • avizul asociaţiei de proprietari/locatari privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de  Legea nr. 230/200;
  • precizare din care să rezulte că titularul dreptului de proprietate înţelege să afecteze folosinţa spaţiului în vederea stabilirii sediului profesional al persoanei fizice autorizate;
  • declaraţia privind desfăşurarea activităţii de către soţ/soţie;
  • documentele doveditoare pentru patrimoniul de afectaţiune (declaraţie pe proprie răspundere);
  • documentele care atestă pregătirea profesională şi/sau
  • documentele care atestă experienţa profesională.

 

Andreea Andrei

Andreea Andrei

Consultant