Infiintarea unei societati pe actiuni

0

Infiintarea unei societati pe actiuni

societati pe actiuni
Societati pe actiuni

Infiintarea unei societati pe actiuni presupune indeplinirea unor criterii si proceduri expres prevazute prin Legea nr. 31/1990. Astfel, cei ce doresc infiintarea unei societati pe actiuni trebuie sa stie ca prima procedura pe care trebuie sa o urmeze este aceea de a verifica si rezerva denumirea societatii; abia apoi, se poate inregistra infiintarea unei societati pe actiuni. Aceasta procedura, relativ simpla, se va efectua la Oficiul Registrului Comertului, de unul dintre actionari sau o persoana special imputernicita in acest sens.

Este important sa cunoasteti faptul ca pentru infiintarea unei societati pe actiuni, legea prevede un numar de minim 2 asociati si un capital social care nu poate fi mai mic de 90.000 lei.

Pentru infiintarea unei societati pe actiuni va sunt necesare urmatoarele documente:

 1. Cerere de înregistrare;
 2. Cerere privind înregistrarea fiscală şi, după caz, privind investiţia străină;
 3. Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:
  • persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani;
  • persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip;
 4. Dovada verificării disponibilităţii şi a rezervării firmei;
 5. Dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Actul constitutiv;
 7. Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social;
 8. Cererea adresată ANAF în vederea obţinerii certificatului emis de administraţia financiară competentă, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document pentru înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit;
 9. Declaraţia pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, în cazul în care, din certificatul emis potrivit pct. 8, rezultă că sunt deja înregistrate la administraţia financiară alte documente care atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social;
 10. Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de acţionari la capitalul social;
 11. Actele privind proprietatea pentru aporturile în natură subscrise şi vărsate la constituire; în cazul în care printre acestea figurează şi imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate;
 12. Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de către fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi;
 13. Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, membrilor directoratului, cenzorilor, auditorilor persoane fizice;
 14. Dovada privind acceptarea expresă a mandatului de administrator/membru al directoratului ori a însărcinării de cenzor/auditor de către persoanele care au fost numite prin actul constitutiv;
 15. Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii;
 16. Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 230/2007;

Get real time updates directly on you device, subscribe now.