Informaţiile obligatorii la achiziţionarea pachetelor turistice!

0

Ce informaţii obligatorii trebuie să primim la achiziţionarea pachetelor turistice?

    Pachetul de servicii turistice reprezintă combinația prestabilită a cel puțin două dintre următoarele trei grupe de servicii, cu condiția ca durata neîntreruptă a acestora să depășească 24 de ore sau să cuprindă o înnoptare, și anume

– transport, cazare şi alte servicii, fără legătură cu transportul sau cazarea sau care nu sunt accesorii ale acestora și care reprezintă o parte semnificativă a pachetului de servicii turistice, cum ar fi alimentație, tratament balnear, agrement și altele asemenea.

Orice informații privind pachetul de servicii turistice, prețul acestuia și toate celelalte condiții aplicabile contractului, comunicate de organizator sau de detailist consumatorului, trebuie să conțină indicații corecte și clare, care să nu permită interpretări echivoce ale acestora.

Agenția de turism are obligația să furnizeze turiștilor, în scris, în vederea încheierii contractului, informații referitoare la:

 • localitatea de destinație;
 • ruta de parcurs;
 • mijlocul/mijloacele de transport utilizat/utilizate, caracteristicile și categoria acestuia/acestora;
 • tipul unităților de cazare, adresele și categoriile de clasificare a acestora;
 • serviciile de masă oferite și categoria de clasificare a unităților de alimentație;
 • durata programului, cu indicarea datei sosirii și a plecării;
 • informații generale privind regimul pașapoartelor și al vizelor, precum și al asigurărilor de sănătate necesare pentru călătorie și sejur;
 • cuantumul avansului, dacă este cazul, precum și termenul pentru achitarea restului de plată;
 • numărul minim de persoane necesar pentru realizarea programului și termenul limită pentru informarea turistului, în caz de anulare a călătoriei turistice;
 • posibilități de încheiere a unor asigurări facultative pentru asistență în caz de boală, accidente și altele asemenea;
 • durata pentru care operează oferta turistică.

Totodată, reţinem că informațiile conținute în materialele publicitare turistice angajează organizatorul sau detailistul de călătorii turistice, în afara cazului în care:

 • eventualele schimbări în aceste informații au fost comunicate în mod clar turistului înaintea încheierii contractului;
 • modificările au fost efectuate, cu acordul părților contractante, ulterior încheierii contractului.

În plus, organizatorul și/sau detailistul trebuie să comunice turistului, în scris sau prin orice altă formă corespunzătoare, înaintea încheierii contractului, informațiile de ordin general privind regimul pașapoartelor și al vizelor și formalitățile de sănătate necesare pentru călătorie și ședere.

Organizatorul și/sau detailistul trebuie să furnizeze în scris turistului, într-un termen stabilit prin contract, înainte de data plecării, următoarele informații:

 • orarele, locurile escalelor și legăturile, precum și, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract;
 • denumirea, sediul/adresa, numărul de telefon și de fax ale reprezentanței locale a organizatorului și/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, cele ale autorităților locale care pot ajuta turistul în caz de nevoie; în cazul în care aceste reprezentanțe sau autorități locale nu există, turistul trebuie să dispună de un număr de apel de urgență sau de orice altă informație care să îi permită contactarea organizatorului și/sau a detailistului;
 • pentru călătoriile și șederile minorilor, informații care să permită stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul șederii copilului;
 • posibilitatea semnării unui contract de asigurare facultativă, care să acopere taxele de transfer al turistului, sau a unui contract de asistență, care să acopere taxele de repatriere în caz de accidentare sau de boală.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.