Invocarea lipsei calitatii de reprezentant

0
[kleo_restrict type=”guest”]

Cerere lipsa calitatii de reprezentant – model 

 

 

Actiune rezolutiune sau reziliere 

     Avand in vedere  Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justititie nr 9/2016, precum si rugamintea cititorilor nostri privind modul practic in care se poate invoca lipsa calitatii de reprezentant intr-un proces de recuperare creante/contestatie la executare silita am creat un model de cerere specific pentru aceasta situatie:

D O M N U L E   P R E Ş E D I N T E,

 

             Subsemnatul/a …………………..cu domiciliul in….., indentificat/a cu CI  seria….. nr…….. eliberata de …la data de…….,,,,,,,,, avand codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de  procedura in (in situatia in care se doreste alegere unui alt domiciliu pentru comunicarea actelor) reprezentat prin avocat ………….cu sediul in …………….. date de contact………….

sau

       Subscrisa (denumirea persoanei juridice), cu sediul in…………inregistrata la Oficiul Registrului Comertului………. sub nr……….avand CUI……., cont bancar……….reprezentata de……..in calitate de ……….(administrator/director/ – se va trece persoana care are calitatea de a reprezenta societatea) cu sediul procesual ales pentru comunicarea actelor de  procedura in ………….reprezentat prin avocat ………….cu sediul in …………….. date de contact………….

 

[kleo_button title=”facebook login pentru continuare” style=”primary” size=”lg” icon=”facebook” letter_spacing=”” el_class=”kleo-show-login”][/kleo_restrict]
[kleo_restrict]

Cerere lipsa calitatii de reprezentant – model 

 

 

Actiune rezolutiune sau reziliere 

     Avand in vedere  Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justititie nr 9/2016, precum si rugamintea cititorilor nostri privind modul practic in care se poate invoca lipsa calitatii de reprezentant intr-un proces de recuperare creante/contestatie la executare silita am creat un model de cerere specific pentru aceasta situatie:

D O M N U L E   P R E Ş E D I N T E,

 

             Subsemnatul/a …………………..cu domiciliul in….., indentificat/a cu CI  seria….. nr…….. eliberata de …la data de…….,,,,,,,,, avand codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de  procedura in (in situatia in care se doreste alegere unui alt domiciliu pentru comunicarea actelor) reprezentat prin avocat ………….cu sediul in …………….. date de contact………….

sau

       Subscrisa (denumirea persoanei juridice), cu sediul in…………inregistrata la Oficiul Registrului Comertului………. sub nr……….avand CUI……., cont bancar……….reprezentata de……..in calitate de ……….(administrator/director/ – se va trece persoana care are calitatea de a reprezenta societatea) cu sediul procesual ales pentru comunicarea actelor de  procedura in ………….reprezentat prin avocat ………….cu sediul in …………….. date de contact………….

in  contradictoriu cu

  • pârâta……….(denumirea persoanei juridice), cu sediul in…………inregistrata la Oficiul Registrului Comertului………. sub nr……….avand CUI……., cont bancar……….reprezentata de……..in calitate de ……….(administrator/director/ – reprezentata prin mandatar…..(se va trece denumirea societatii care reprezinta creditorul) 

inteleg sa invoc prin prezenta cerere 

LIPSA CALITATII DE REPREZENTANT A

(se va trece denumirea societatii care reprezinta creditorul)  ………… (denumirea persoanei juridice), cu sediul in…………inregistrata la Oficiul Registrului Comertului………. sub nr……….avand CUI……., cont bancar……….reprezentata de……..in calitate de ……….(administrator/director/ – se va trece persoana care are calitatea de a reprezenta societatea) cu sediul procesual ales pentru comunicarea actelor de  procedura in …………………….. reprezentat prin avocat/consilier juridic ………….cu sediul in …………….. date de contact………….

De asemenea,  solicit  Onoratei Instante ca in baza art. 82  Cod proc civ sa dispuna:

  •  admiterea exceptiei lipsei calitatii de reprezentant invocate;
  •  anularea cererii si a tuturor actelor subsecvente; 

SITUATIA DE FAPT 

    In fapt,

  • avand in vedere Decizia nr. 9/2016 pronuntata de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie in dosarul nr. 507/1/2016 prin care instanta suprema a statuat faptul ca:

“În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă, cererea de chemare în judecată şi reprezentarea convenţională a persoanei juridice în faţa instanţelor de judecată nu se pot face prin mandatar persoană juridică, nici prin consilierul juridic sau avocatul acesteia din urmă.”

  • avand in vedere faptul ca societatea creditoare este reprezentata conventional de catre societatea……(se va trece denumirea societatii care reprezinta creditorul)

solicitam Onoratei Instante sa dispuna admiterea exceptiei invocate cu consecinta anularii cererii si a tuturor actelor subscvente acesteia.

       În drept, îmi întemeiez prezenta pe dispoziţiile art. 82 C.pr. civ

  În dovedirea prezentei cereri inteleg sa ma folosesc de proba cu inscrisuri.

NOTA Exceptia lipsei calitatii de reprezentant poate fi invocata în orice stare a cauzei, dar nu direct in caile de atac,

DATA                                                                      RECLAMANT/PARAT/CONTESTATOR

 

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI/TRIBUNALULUI/ …………

[/kleo_restrict]

Get real time updates directly on you device, subscribe now.