Legea 36/1991 privind societatile agricole s-a modificat

0

    Legea 36/1991 privind societatile agricole  a fost modificata recent prin adoptarea, de catre Parlamentul Romaniei, a legii nr.  31/2017.

  Astfel, potrivit noilor modificari, societăţile agricole se pot transforma, în condiţiile legii, în societăţi cu respectarea dispoziţiilor Legii societăţilor nr. 31/1990. Pentru o perioadă de 5 ani de la constituirea noii societăţi, părţile sociale sau acţiunile circulă cu respectarea dreptului de preferinţă al asociaţilor, în condiţiile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

   Cererea de transformare a societăţii agricole în societate însoţită de dovada verificării disponibilităţilor şi rezervării de firmă eliberate de oficiul registrului comerţului se depune la judecătoria în circumscripţia căreia îşi are sediul societatea agricolă, care se radiază de drept.

   Urmeaza ca, Ministerul Finanţelor Publice sa elaboreze, în termen de 45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, normele metodologice de punere în aplicare a legii nr.  31/2017. Cum legea a fost publicata in M.O. la data de 29.03.2017, inseamna ca normele de aplicare se vor elabora pana cel tarziu la jumatatea lunii mai a anului curent.

 Potrivit Legii societatilor agricole (36/1991), societatea agricolă este o societate de tip privat, cu capital variabil şi un număr nelimitat şi variabil de asociaţi, avînd ca obiect exploatarea agricolă a pămîntului, uneltelor, animalelor şi altor mijloace aduse în societate, precum şi realizarea de investiţii de interes agricol. Exploatarea agricolă poate consta din: organizarea şi efectuarea de lucrări agricole şi îmbunătăţiri funciare, utilizarea de maşini şi instalaţii, aprovizionarea, prelucrarea şi valorificarea produselor agricole şi neagricole şi alte asemenea activităţi.

  Astfel, proprietarii de terenuri agricole care beneficiază de prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum şi alţi proprietari de terenuri agricole pot să-şi exploateze pămîntul şi în forme de asociere. Formele de asociere simplă sunt asocierile dintre două sau mai multe familii în baza unui contract de societate, având ca scop exploatarea terenurilor agricole, creşterea animalelor, aprovizionarea, depozitarea, condiţionarea, prelucrarea şi vânzarea produselor, prestarea unor servicii, precum şi alte activităţi.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.