Legea privind protectia datelor cu caracter personal actualizata 2018

0

Vă prezentam in aceasta secțiune legislația relevanta privind protecția datelor.

Regulamentul UE privind protecția datelor (GDPR) înlocuiește Directiva 95/46 / CE privind protecția datelor și a fost conceput pentru a armoniza legile privind confidențialitatea datelor din Europa, pentru a proteja și a conferi cetățenilor UE libertatea de confidențialitate a datelor și pentru a reformula modul în care organizațiile din regiune abordează datele confidențialitate.

Notiune:

.”date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

LEGISLATIE:

Regulamentul 679 din 27-apr-2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

Legea 677 din 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date

Legea 238/2009 privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor în activităţile de prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii publice

Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice

Legea 365/2002 privind comerţul electronic

Norme Metodologice din 2002 pentru aplicarea Legii nr. 365/2002 privind comertul electronic

Legea 82/2012 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice

Get real time updates directly on you device, subscribe now.