Social-Juridic

Lichidarea voluntara

Lichidarea voluntara

Lichidarea voluntara a unei societati comerciale

Lichidarea voluntara a unei societati comerciale este procedura prin intermediul careia asociatii pot determina radierea societatii, fara a mai fi necesara parcurgerea unor alte etape lungi si anevoioase in fata autoritatilor.

 

Lichidarea voluntara
Lichidarea voluntara

Ce trebuie sa cunoastem despre lichidarea voluntara a unei societati comerciale?

 1. Lichidarea voluntara este o procedura care se desfasoara exclusiv in fata Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul in raza caruia societatea isi are sediul social.
 2. Lichidarea voluntara presupune indeplinirea a doua etape in fata Oficiului, ambele presupunand depunerea unor documente pe care le vom prezenta in aceasta sectiune.
 3. Pentru prima etapa va sunt necesare:
 • Cerere tip- pe care o gasiti si completati la Registrul Comertului;
 • Hotararea AGA in care veti mentiona decizia de dizolvare si lichidare a societatii, luata cu majoritatea prevazuta de lege;
 1. Trebuie sa stiti ca ulterior depunerii documentelor mentionate mai sus, in prima etapa de lichidare voluntara, prin intermediul ORC se va efectua publicarea Hotararii de dizolvare in Monitorul Oficial; pentru acest motiv, cea de-a doua etapa poate fi demarata numai dupa trecerea unei perioade de 30 de zile de la publicarea Hotararii.
 2. Pentru cea de-a doua etapa va vor fi necesare urmatoarele documente:
 • Cerere tip de radiere;
 • Hotărârea de repartizare a activelor rămase după plata creditorilor luată prin votul unanim al asociaţilor;
 • Dovada publicării hotărârii de dizolvare în Monitorul Oficial al României. Confirmarea se efectuează de ORCT;
 • Situaţia financiară de lichidare şi de repartizare a activului aprobată de asociaţi/membri, certificată de persoanele autorizate potrivit legii;
 • Certificatul de înregistrare şi certificatul constatator de autorizare – in original;
 • Certificatul emis de organul fiscal competent din care sa rezulte ca societatea nu are datorii la bugetul de stat şi la contributiile sociale – in original.

Totodata, trebuie sa retineti ca pentru amble etape va fi necesara achitarea taxelor legale percepute pentru astfel de operatiuni, iar in cazul in care persoana care solicita lichidarea voluntara nu este unul dintre asociati, acesta va trebui sa prezinte si o imputernicire.

Andreea Andrei
consultant